Parasport Danmark logo hvid.png

Spørgsmål og svar vedr. nye corona-restriktioner

Kulturministeriet har justeret retningslinjerne for idrætten, så de nu er i tråd med de nye Corona-restriktioner, som trådte i kraft den 26. oktober. Bliv klogere på dem her. Siden er senest opdateret den 13. november med en justering til reglerne for sektionsopdelt træning.

Spørgsmål og svar vedr. nye corona-restriktioner

Den seneste tid har budt på nye restriktioner for bl.a. foreningslivet. Kulturministeriet er nu klar med de justerede retningslinjer, og på baggrund af disse har DIF, DGI og Firmaidrætten udarbejdet retningslinjer for idrætsforeningerne - se dem her. Klik ind under "Retningslinjer for idrætsaktiviteter".

Parasport Danmark bakker naturligvis op om myndighedernes retningslinjer og tiltag i kampen mod de stigende smittetal. Og det er vigtigt, at vi alle fortsætter med vores ansvarlige tilgang til træning og turneringer, så vi fortsat kan holde idrætslivet åbent - så husk de velkendte råd om højt hygiejneniveau, hyppig afspritning, afstand m.v., og vær særligt opmærksom på, om deltagerne er såbare eller ældre og derfor tilhører den særlige risikogruppe i forhold til covid-19.

Vi vil herunder give et overblik over nogle af de mest centrale retningslinjer, men for alle detaljer henvises til ovenstående link. Har I brug for endnu mere specifikke retningslinjer for de enkelte idrætsgrene henviser vi til det respektive specialforbund. Findes der ikke et sådant for idrætten, eller har man spørgsmål, der særligt vedrører deltagere med handicap, så kontakt jeres idrætskontakt i Parasport Danmark, som er jeres kontaktperson i forbundet. Find idrætskontakten i jeres idræt på jeres idrætsside på hjemmesiden.


De nye retningslinjer:

Forsamlingsforbud (gælder foreløbig frem til den 22. november)

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 10 for voksne over 21 år.
 • For børn og unge til og med 21 år gælder et forsamlingsforbuddet på 50 ved idrætsaktiviteter.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 gælder fortsat ved fx uddannelsesaktiviteter eller for tilskuere ved stævner.
 • Elitesportsfolk, der dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er fritaget fra forsamlingsforbuddet. Dette gælder alle atleter, der går under betegnelsen professionel udøver.

Sektionsopdelt træning
Det er fortsat muligt at sektionsopdele træningen i grupper på max det gældende forsamlingsforbud, hvis grupperne er tydeligt og effektivt adskilt med fx kegler eller lign.
NB: Vær dog opmærksom på den seneste justering a 12. november, hvor Kulturministeriet har præciseret, at en træner ikke må træne mere end én gruppe samtidig. 

Turnerings- og stævneaktivitet
Der kan fortsat afholdes turneringer og stævner, hvis det gældende forsamlingsforbud og de generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan overholdes.

En ændring i forhold til de tidligere retningslinjer er, at der gerne må være gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som gengangerne deltager i.

Hvad er op og ned på forsamlingsforbuddene 10, 50 og 500 i regi af idrætten?

 • Forsamlingsforbud på 10 personer gælder voksne fra 22 år og derover. En evt. træner, frivillig eller dommer tæller med i det samlede antal.
 • Forsamlingsforbud på 50 personer gælder for idræts- og foreningsaktiviteter uden overnatning for børn og unge til og med 21 år. Der må gerne være nødvendige voksne til stede som en del af forsamlingen på 50 personer. En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner eller en forælder ved forældre/barn hold, hvis tilstedeværelse er nødvendig for, at aktiviteten kan udføres forsvarligt. Der må ikke blandes voksne udøvere med ungdomsudøvere. Hvis blot én 22-årige deltager som udøver, gælder forsamlingsforbuddet på 10 personer
 • Forsamlingsforbud på 500 personer ved fx kursus-og uddannelsesaktiviteter, tilskuere eller professionelle/elite udøvere. Det er et krav, at man i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med ansigtet i samme retning.

Voksne og unge over 21 år: Må der afvikles træning i flere grupper af max 10 i samme hal, bane eller lign.?
Ja, det må klubberne gerne, hvis følgende kan overholdes:

 • Hver gruppe må max være på 10 personer inkl. træner
 • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.
 • Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som klart afgrænser banen/zonen.
 • HUSK, at den pågældende træner tæller med i det gældende forsamlingsforbud på max. 10 personer.
 • En træner må KUN have ansvaret for aktiviteterne i én gruppe ad gangen.

Mundbind
Med virkning fra den 29. oktober og foreløbig frem til 2. januar 2021 skal alle personer på 12 år og derover bære mundbind i offentligt tilgængelige steder indendørs – også idrætsfaciliteter. Der skal bæres mundbind ved ankomst og afgang til omklædningsrum eller hal, hvis man møder omklædt.

Kravet om mundbind gælder IKKE deltagere under selve idrætsaktiviteten dvs. udøvere, trænere, officials, dommere mv. fritages under aktiviteten.

Gælder forsamlingsforbuddet på 50, hvis vi primært er børn og unge under 21 år, men har en enkelt eller to unge på 21 år eller derover?
Nej, i det tilfælde er det forsamlingsforbuddet på 10, der gælder. Voksne/unge over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år.

Hvor går grænsen for, om man hører med i gruppen børn og unge?
Man tæller med i kategorien børn og unge, når man er til og med 21 år.

Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 10?
Nej. I Kulturministeriets justerede retningslinjer fra 12.november er gruppebegrebet blevet skærpet, så det nu tydeligt fremgår, at en træner ikke må lede flere grupper samtidig. En træner må ligeledes ikke facilitere, kommunikere eller på anden måde være i kontakt med flere hold, der er til stede samtidig.

Kulturministeriets retningslinjer nævner, at der gerne må være nødvendige voksne til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Hvad er definitionen på en nødvendig voksen?
En nødvendig voksen er en træner, hjælpetræner, en hjælper eller en forælder ved forældre/barn-hold.

En tommelfingerregel er, at de voksne, som var nødvendige for at gennemføre idrætsaktiviteten før de nye restriktioner, også må forventes at være nødvendige, efter de nye restriktioner er blevet indført.

Hvad er definitionen på en professionel udøver?
Definitionen på en professionel udøver er, at den pågældende dyrker idræt på højeste nationale seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren. Dette er en ændring i bekendtgørelsen, som udvider definitionen betydeligt
(se §14, stk 4 i bekendtgørelsen om forbud mod store forsamlinger).

Hvor mange må man være ved uddannelsesaktiviteter?
I må maksimalt være 500 inkl. undervisere. Bemærk, at alle kursister skal sidde med næsen i samme retning
(se §3, nr. 5 i bekendtgørelsen om forbud mod store forsamlinger).

Må vi afholde stævner?
Ja, hvis I kan afvikle stævnet inden for det gældende forsamlingsforbud dvs. 10 for voksne over 21 år inkl. træner, dommer, officials m.v. og 50 for børn og unge til og med 21 år.

I særlige tilfælde må der dog gerne afholdes arrangementer med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid.

Der må således gerne arrangeres tidsforskudte arrangementer, eller hvor arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne. 

Må der være gengangere ved tidsforskudte dele af et stævne (fx dommere eller officials)?
Ja, der må gerne være gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som gengangerne deltager i.

Må vi gennemføre vores træningslejre med overnatning?
Nej, ikke som udgangspunkt – kun, hvis I kan holde jer under 10 eller falder ind under betegnelsen professionelle udøvere.

HVOR KAN JEG FÅ MERE AT VIDE?

Husk at følge med i de nyeste justeringer på www.dif.dk/corona

For mere specifikke retningslinjer for de enkelte idrætsgrene henviser vi til det respektive specialforbund. Findes der ikke et sådant for idrætten, eller har man spørgsmål, der særligt vedrører deltagere med handicap, så kontakt jeres idrætskontakt i Parasport Danmark. Find idrætskontakten på Parasport.dk/idraetter