Parasport Danmark logo hvid.png

Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde 2020 udsættes

Den aktuelle situation gør det nødvendigt at udsætte Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde på ubestemt tid.

Repræsentantskabsmødet 2018. Foto: Lars Møller.
Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde er foreløbig udsat. Arkivfoto: Lars Møller.

Parasport Danmarks repræsentantskabsmøde var planlagt til at skulle afholdes d. 25. april 2020, men på grund af den situation, som vi alle står i lige nu som følge af coronaviruskrisen, er vi desværre nødt til at udsætte mødet på ubestemt tid. Så snart situationen ændrer sig, og det igen er sikkert at afholde større møder, vil der straks blive udsendt besked.

I perioden indtil mødet kan afholdes, og valg, godkendelse af regnskab og budgetter m.m. kan gennemføres, følger vi nedenstående retningslinjer udstukket af Danmarks Idrætsforbund:

Hvis en generalforsamling eller et repræsentantskabsmøde udsættes, bør bestyrelsen handle efter følgende anbefalinger:

1. Bestyrelsen som forretningsministerium

  • Bestyrelsen agerer som forretningsministerium og holder driften kørende.
  • Bestyrelsen kan ikke tage nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for.
  • Bestyrelsen kan ikke agere efter forslag, der endnu ikke er vedtagne - heller ikke forslag om kontingentændringer. Den kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

2. Regnskab

  • Regnskab for foregående år udfærdiges og revideres efter normal procedure og normale frister efter vedtægterne.
  • Regnskabet forelægges herefter på den udsatte generalforsamling eller det udsatte repræsentantskabsmøde.
  • Det udsatte møde skal afholdes hurtigst muligt.

Tekniske problemer bliver løst
Endelig skal det nævnes, at vi i forbindelse med den første udsendelse af invitation m.m. er vil blevet opmærksomme på, at der har været et teknisk problem, som gør, at materialet ikke er nået ud til alle. Det retter vi op på, sådan at fremtidigt materiale udsendes på en anden måde, som sikrer, at vi rammer alle modtageres indbakker.

Med venlig hilsen
Parasport Danmark

John Petersson
formand