Parasport Danmark logo hvid.png

Parasport Danmark søger to svømmetrænere

Parasport Danmark søger to frivillige svømmetrænere til at rekruttere, træne og udvikle svømmere på vores boblehold.

Parasport Danmark søger to svømmetrænere

Flere børn med udviklingshandicap, autisme, fysiske- og synshandicap skal lære at svømme. Mange af disse børn svømmer allerede i de lokale svømmeklubber, men Parasvømning ønsker at give dem flere tilbud, for at sikre at der kommer endnu flere svømmere i fremtiden. 

Derfor søger Parasport Danmark nu to frivillige svømmetrænere, én i Vestdanmark og én i Østdanmark. Vi søger to personer, der brænder for at arbejde med unge svømmere i alderen 7 - 14 år. Jobbet indebærer, at du skal stå for træningen ved to landsdækkende weekendsamlinger og to endagssamlinger i din landsdel. Derudover skal du rådgive og vejlede de klubber og klubtrænere, hvor børnene til daglig får deres svømmeundervisning. 


Parasvømning i Danmark

Parasvømning har en struktur, som består af et landshold, to talenthold og et boblehold, som er det hold, du skal være træner for. Der er i alt tilknyttet seks trænere, der samarbejder om at videreudvikle parasvømningen i Danmark. Du vil som bobletræner indgå i dette trænernetværk. I samarbejde med vores talenttrænere og holdledere skal du rekruttere, træne og udvikle vores svømmere.

Bobleholdet hører under Parasport Danmarks svømmeudvalg. Der er herigennem tilknyttet en fast kontaktperson i svømmeudvalget, samt Parasport Danmarks faste idrætskonsulent, til at sikre dialog og samarbejde med udførelse af arbejdsopgaverne.

Bobleholdet
Målsætningen for bobleholdet er at hjælpe børn med en funktionsnedsættelse til at svømme i en lokal klub, samt motivere mange svømmere til at træne mod at komme på talentholdet. Bobleholdet består i dag af ti svømmere, i alderen 7 - 14 år. De træner en til tre gange om ugen i deres lokale klub.

Ud over træningssamlingerne deltager bobleholdet i nationale og internationale stævner f.eks. Forbundsmesterskaberne i Odense og Malmø Open. I samarbejde med talenttrænerne udtager du svømmerne til stævner, samt forestår deltagelse i stævnerne.


Er du vores nye svømmetræner?
Det kræver ingen specialpædagogisk uddannelse for at varetage dette job, det eneste der kræves af dig er, at du er frisk på at arbejde med en gruppe unge mennesker, som ikke er helt som alle andre. De har humor og livsglæde, som de gerne deler ud af, og samtidig har de en stor interesse og glæde ved svømningen.

Vi forventer, at du:

 • har svømmebaggrund som enten konkurrence eller elitesvømmer
 • har erfaring som enten instruktør eller konkurrencetræner
 • er engageret og kan varetage det sociale element, som er vægtet højt
 • har erfaring med at planlægge og gennemføre træningsprogrammer i forhold til den enkelte svømmer
 • er klar til at deltage i rekrutteringsevents, samlinger og stævner
 • har svømmeunionens instruktør eller grunduddannelse eller en intern uddannelse fra svømmeklub.
 • er personlig moden til at varetage et selvstændigt ansvar samt samarbejde med svømmernes klubtrænere og andre interessenter omkring svømmerne
 • er åben og interesseret i at arbejde med friske og glade børn

 

Vi tilbyder:

 • deltagelse ved stævner og træningssamlinger
 • masser af medbestemmelse i beslutninger omkring stævner, træningssamlinger og undervisning, samt i udviklingen af svømmerne
 • et job, hvor du kommer til at arbejde med fokuseret, glade og humørfyldte børn
 • masser af udfordringer, som er med til at udvikle dig som svømmetræner og som person
 • deltagelse i workshop og netværksmøder ang. talentudvikling sammen med Parasport Danmarks øvrige trænere.


Jobbet er ikke lønnet, men der gives omkostningsgodtgørelser efter SKATS regler.
Ansøgningsfrist: Vi vil gerne høre fra dig senest den 18. marts 2019

Har dette fanget din interesse, så kontakt endelig en af os for en uforpligtende snak.

- Idrætskonsulent Anne-Dorte Andersen
  Email: ada@parasport.dk
  Mobil: 21 34 44 24
- Politisk ansvarlig i svømmeudvalget Morten From
  Email: digefrom@gmail.com
  Mobil: 24 67 15 16