Parasport Danmark logo hvid.png

OPDATERET: Information vedr. corona-virus

Mange idrætsforeninger er i genåbningens fase 3 kommet i gang med aktiviteter, og fra den 8. august går vi ind i fase 4.

Corona-virus

Fra den 8. juli, hvor fase 3 trådte i kraft, blev forsamlingsforbuddet hævet fra 50 til 100 personer, og der blev desuden givet grønt lys til at have op til 500 deltagere i arrangementer med for eksempel stor geografisk spredning og tidsforskudt afvikling. Næste fase af genåbningen er sat til 8. august, hvor forsamlingsforbuddet forventes udvidet yderligere til 200 personer. Så snart der er nyt om de konkrete tiltag i fase 4, der er relevante for foreningerne, vil vi orientere her på hjemmesiden.

Parasport Danmark bakker naturligvis op om retningslinjerne og opfordrer alle klubber og udvalg til at gøre det samme. Vi opfordrer desuden foreningerne til at følge med på DIF's hjemmeside, som løbende opdateres med de nyeste retningslinjer for foreningsidrætten ud fra Kulturministeriets ”Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv udendørs og indendørs”. Find dem og meget mere corona-relateret information dif.dk/corona 


Vi vil dog i samme ombæring minde om, at retningslinjerne stadig indeholder en henstilling om at være ekstra opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen. En del af vores medlemmer i foreningerne tilhører en sådan risikogruppe, og derfor opfordrer Parasport Danmark foreningerne til nøje at sætte sig ind i anbefalingerne og selvfølgelig overholde retningslinjerne, så vores idrætsudøvere og frivilliges helbred til enhver tid har førsteprioritet.

Her kan du holde dig opdateret på udviklingen
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at man til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så man får de helt aktuelle anvisninger:

 

label