Parasport Danmark logo hvid.png

Nyt onlinekursus: Få redskaber til at træne mennesker med handicap eller særlige behov

At være træner for mennesker med handicap eller særlige behov er på mange måder det samme som at træne alle andre. Men så alligevel ikke. For hvordan bygger du træningen op, så alle nemt kan være med og hvordan kompenserer du de forskellige individuelle behov, så det er fedt for alle at være til træning? Det gør et nyt onlinekursus dig klogere på.

Nyt onlinekursus: Få redskaber til at træne mennesker med handicap eller særlige behov

Hvordan håndterer man det bedst, hvis man træner 15 aktive deltagere, og hvor særligt én er udfordret på at blive en del af fællesskabet? Eller når én hele tiden gør noget andet end det, du siger? Og hvordan løser man det i svømmehallen, hvis en på holdet har et synshandicap?

Det er bare nogle af de udfordringer, du kan stå over for som træner for mennesker med handicap eller særlige behov. Og det er vigtigt, at du som træner er klædt på til at håndtere de særlige behov og situationer, der kan opstå, og kan lave et tilpasset træningsmiljø, hvor alle føler sig mødt. Et nyt kursus skal give dig kompetencerne og trygheden til at løfte den opgave.

Bag kurset står Parasport Danmark og Specialsport.dk, der begge arbejder målrettet på at skabe mere idrætsdeltagelse blandt personer med handicap eller særlige behov. Organisationerne har derfor sammen udviklet et nyt onlinekursus målrettet både etablerede som kommende trænere, på både almene hold og på specialhold.

Konkrete redskaber til værktøjskassen
På kurset får deltagerne konkrete redskaber og metoder til at strukturere og rammesætte aktiviteter for enkeltdeltagere som for grupper af mennesker med handicap eller særlige behov. Kurser giver bl.a. deltagerne viden om de forskellige behov, som mennesker med fx fysiske, syns- eller udviklingshandicap og udviklingsforstyrrelser kan have, ligesom deltagerne også får metoder til at håndtere og lære af konfliktfyldte situationer.

Kurset er en vekselvirkning mellem tekst, tale, billeder, grafik og video og afsluttes med muligheden for at gennemføre en sparringssamtale med en af Parasport Danmarks idrætskonsulenter.

Fleksibelt onlineformat
Både Specialsport.dk og Parasport Danmark har erfaring med at gennemføre trænerkurser med fysisk tilstedeværelse, og Specialsport.dk har tidligere gennemført webinars for nye trænere, mens Parasport Danmark tidligere har tilbudt enkelte e-læringskurser.  Et team af undervisere fra Parasport Danmark og Specialsport.dk har sammen udviklet det nye kursus.  

– Vi oplevede, at der var en vedvarende efterspørgsel på kurser, men ofte forskellige steder i landet eller på forskellige tidspunkter i løbet af året. Med det nye onlinekursus er det muligt for den enkelte klub og træner at gennemføre kurset, når de selv ønsker det. De kan dele kurset op i flere bidder eller de kan tage det ud i et stræk. Samtidig har vi integreret øvelser og ikke mindst en sparringssamtale med en idrætskonsulent fra Parasport Danmark i kurset, der evt. kan gennemføres sammen med andre trænere, som også har taget kurset. På den måde håber vi at have forenet det bedste fra vores fysiske kurser med fleksibiliteten i onlinekurser, siger Søren Jul Kristensen, der er breddechef i Parasport Danmark.

Hos Specialsport.dk siger stifter og daglig leder Trine Ravn:
 – Onlinekurset er perfekt, hvis du som klub eller træner er lidt nysgerrig på, hvad det helt præcist indebærer at tilbyde træning til mennesker med særlige behov eller handicap. Forhåbentlig oplever man tre ting undervejs: 1. ’Okay, så er det heller ikke sværere end det’. 2. ’Aj, det er godt nok vigtigt’. Og 3. ’Hold da op, der er jo masser af hjælp at få’, siger hun og fortsætter:

– I Specialsport.dk og i Parasport Danmark er vores overordnede mål det samme: At mange flere med særlige behov eller handicap bliver aktive. Derfor giver det rigtig god mening, at vi samarbejder om at klæde foreningsfrivillige bedst muligt på til trænerrollen, og det er kurset her ét eksempel på.

Interesseret?
Kurset 'Idrætstrænere for mennesker med handicap eller særlige behov' er gratis tilgængeligt på Idrættens E-læring (Danmarks Idrætsforbunds E-læringsplatform). 
Gå til kurset her.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Teis Gröflin Corneliussen, idrætskonsulent i Parasport Danmark
E-mail: tgc@parasport.dk
Tlf. 4018 1720

Trine Ravn, stifter og daglig leder af Specialsport.dk
E-mail: trine@specialsport.dk
Tlf. 61 70 30 60

OM SPECIALSPORT.DK

Specialsport.dk er en non-profit-organisation, der håndholdt hjælper børn og unge med særlige behov og handicap i gang med et aktivt foreningsliv. Specialsport.dk rådgiver om sportsmatch, inviterer skoleelever i sportspraktik og hjælper med støtte fra frivillige til fx transport, følgeskab eller i forbindelse med træningen. Der er fokus på at skabe en tryg og praktisk overgang til foreningsliv, uanset hvilke særlige behov eller handicap et barn har.

Læs mere på www.specialsport.dk