Parasport Danmark logo hvid.png

Ledig bestyrelsespost i Parasport Danmark

Der skal vælges mindst ét nyt medlem til Parasport Danmarks bestyrelse i forbindelse med forbundets repræsentantskabsmøde den 29. august i Kolding.

Ledig bestyrelsespost i Parasport Danmark
Stig Person træder ud af Parasport Danmarks bestyrelse. Foto: Lars Møller

Otte ud af ni bestyrelsesmedlemmer har meldt ud, at de genopstiller, når der på det udsatte repræsentantskabsmøde i Parasport Danmark skal være valg til bestyrelse og stående udvalg. Stig Person, der senest har siddet som økonomiansvarlig i bestyrelsen, har imidlertid valgt at takke af efter mange års tjeneste, og dermed er det sikkert, at mindst ét nyt ansigt skal stemmes ind.

Bestyrelsen er Parasport Danmarks højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne og ledes af formand John Petersson. De ni medlemmer af bestyrelsen er valgt for en toårig periode og afholder normalt møde hver anden måned.

Ifølge Parasport Danmarks love er det bl.a. bestyrelsens opgave at forestå den daglige politiske ledelse, sikre den daglige administrative ledelse samt udarbejdelse af budget og regnskab, repræsentere forbundet nationalt og internationalt og varetage forbundets interesser overfor statslige og kommunale myndigheder. Bestyrelsen skal prioritere indsatsområder ud fra repræsentantskabets beslutninger og politikker under de givne økonomiske rammer.

Det er muligt for klubber at opstille kandidater frem til og under selve repræsentantskabsmødet – dog forudsat at der afleveres udfyldt opstillingsskema.

Læs mere om Parasport Danmarks bestyrelse her.

Find info om repræsentantskabsmødet og opstillingsskema her.