Parasport Danmark logo hvid.png

Kulturministeren øremærker 1,4 mio. kr. til de danske PL-forberedelser

Et ekstraordinært tilskud til Team Danmark på årets idrætsaktstykke sikrer de danske para-atleter afgørende støtte i form af personlige hjælpere mv. frem mod de Paralympiske Lege i Paris 2024.

Kulturministeren øremærker 1,4 mio. kr. til de danske PL-forberedelser
På årets idrætsaktstykke er der afsat knap 1,4 millioner kroner til Team Danmark, som er øremærket personlige hjælpere til para-atleterne frem mod PL i 2024. Foto: Lars Møller

For flere af parasportens eliteatleter er personlige hjælpere en forudsætning i dagligdagen. Den hjælp bliver bevilliget i serviceloven. Men når para-atleterne deltager i træningslejre og internationale konkurrencer, er det som udgangspunkt dem selv, deres landshold og Parasport Danmark, der skal dække udgifterne til personlige hjælpere. Det begrænser atleternes egne muligheder for at prioritere de sportslige forberedelser og svækker Parasport Danmarks elitesetup. Derfor er formand John Petersson lettet over, at der ligesom i optakten til PL i Tokyo 2020 nu er fundet ekstra midler til para-atleterne frem mod de Paralympiske Lege i Paris næste sommer.

- Jeg er først og fremmest glad og lettet over, at de danske para-atleter, der har brug for personlige hjælpere i dagligdagen og til deres sport, er sikret gode rammer om deres forberedelser til Paris 2024. Samtidig sender bevillingen et klart og positivt signal om, at Danmarks deltagelse i de Paralympiske Lege har værdi og er en prioritet for kulturministeren. Derfor mener jeg også, at næste skridt er at gøre støtten permanent, så atleterne ikke skal leve med usikkerheden igen på bagkant af PL, men i endnu højere grad får mulighed for at opnå vedvarende og kontinuerlig succes, siger John Petersson.

Det er Team Danmark, der modtager og forvalter de 1,4 mio. kr. til personlige hjælpere mv. i samarbejde med Parasport Danmark.

Idrætsaktstykket på i alt 10,6 mio. kr. sender også penge fra kulturministeren til flere indsatser for socialt udsatte, gadeidrætsaktiviteter for børn og unge, samt Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati, gennemsigtighed og ytringsfrihed i den internationale sportsverden.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

- Idrættens fællesskaber er en helt grundlæggende del af det Foreningsdanmark, som rigtig mange af os kender og holder af. For mig er det vigtigt, at idrættens fællesskaber favner os alle. Uanset, hvordan vores kroppe ser ud, eller hvor i livet vi er. Jeg glæder mig derfor over, at vi med aktstykket særligt har kunnet prioritere nogle af de initiativer inden for idrætten, som bygger bro til mennesker, som måske kan have svært ved at indgå i et traditionelt idrætsfællesskab.

Fakta
Størstedelen af udlodningsmidlerne til idrætsformål fordeles til idrættens hoved­organisationerne inden for det frie foreningsliv samt til en række selvejende idrætsinstitutioner.

I tillæg hertil fordeler kulturministeren årligt en mindre andel af udlodningsmidlerne til andre idrætsformål på et aktstykke med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Udlodningsmidlerne kommer primært fra Danske Spil A/S’ overskud.

Folketingets Finansudvalg har 22. juni 2023 vedtaget aktstykket, som kan findes her.