Parasport Danmark logo hvid.png

Corona: Hvad betyder de nye nationale restriktioner for idrætten?

Regeringen har indført en række nationale restriktioner, efter at smittetallene i den seneste tid er steget. Flere af dem har konsekvenser for idrætten.

Den seneste tids stigning i smittetallene har fået regeringen til at indføre en række konsekvenser. De kan også mærkes i idrætten.
Den seneste tids stigning i smittetallene har fået regeringen til at indføre en række konsekvenser. De kan også mærkes i idrætten.

Statsministerens udmelding fredag den 18. september betyder bl.a., at:

  • de restriktioner, der de seneste uger har været gældende i København og omegn nu bredes ud til hele landet
  • de nuværende retningslinjer for idrætten er fortsat gældende – dog sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i hele landet
  • der indføres krav om mundbind i evt. serveringssteder tilknyttet idrætsfaciliteter. Se bekendtgørelse og nærmere information her.

Ovenstående gælder pt. indtil den 4. oktober 2020.

De gældende retningslinjer kan findes på DIF's hjemmeside.

Må vi så stadig arrangere stævner og turneringskampe i foreningerne?
For en god ordens skyld: Ja, det må I gerne. Udover restriktionerne ovenfor, så gælder retningslinjerne stadig. Det vil sige, at man stadig må arrangere stævner og turneringskampe, men at det nye forsamlingsforbud på 50 skal håndhæves, og man skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted og samtidigt. Man må altså stadig gerne tidsopdele stævner, og hvis det er over store geografiske arealer, må man stadig være op til 500 deltagere.

Sociale aktiviteter skal aflyses
Det sociale liv har stor betydning for idrættens fællesskaber, men i denne seneste udmelding er der en meget tydelig anbefaling om, at alle sociale aktiviteter i fritidstilbud aflyses. Dette opfordrer vi kraftigt til, at foreningerne følger.

Nye regler for klubhuse med café eller restaurant
Fra og med fredag blev det obligatorisk at bære mundbind på cafeer og restauranter over hele landet. I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbånd, når man er stående, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Det kan virke ulogisk, hvis man lige har dyrket motion sammen uden mundbind, men det er vilkårene. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.00.

Parasport Danmark bakker naturligvis op om retningslinjerne og opfordrer alle klubber og udvalg til at gøre det samme. Vi opfordrer desuden foreningerne til at følge med på DIF's hjemmeside, som løbende opdateres med de nyeste retningslinjer for foreningsidrætten.
Vi vil i samme ombæring minde om, at retningslinjerne stadig indeholder en henstilling om at være ekstra opmærksom på de særlige risikogrupper, som er defineret af Sundhedsstyrelsen. En del af vores medlemmer i foreningerne tilhører en sådan risikogruppe, og derfor opfordrer Parasport Danmark foreningerne til nøje at sætte sig ind i anbefalingerne og selvfølgelig overholde retningslinjerne, så vores idrætsudøvere og frivilliges helbred til enhver tid har førsteprioritet.

 

Kilde: Danmarks Idrætsforbund