Parasport Danmark logo hvid.png

Ansøg om §44 tilskud

Klubbernes mulighed for at ansøge om §44 midler til henholdsvis transport, hjælpemidler og tolkebistand for 2021 er nu åben.

Ansøg om §44 tilskud

Som noget nyt er ansøgningen i år en onlineansøgning via dette link: https://form.jotform.com/parasportdanmark/ansgoeningsskema-44-stk2-midler

Klubben skal have bilag for de ansøgte udgifter, ligesom udgifterne skal fremgå af klubbens årsregnskab for 2021, som på forlangende skal forevises for Parasport Danmarks revision. Tilskud kun kan søges af klubben, ikke af enkeltpersoner. Det er en forudsætning, at aktiviteten falder inden for Folkeoplysningslovens rammer.

Yderligere information findes via dette link: https://parasport.dk/klubber/vaerktoejer/klubpost/

Bemærk ansøgningsfristen er den 1. marts 2021.