Parasport Danmark logo hvid.png

I front for medlemmerne

Der er brug for et markant og synligt Parasport Danmark, hvis det skal være muligt og attraktivt for mennesker med handicap eller særlige behov at tage del i foreningsidrætten. Ti konkrete mål er identificeret som ledestjerner i forbundets politiske interessevaretagelse.

I front for medlemmerne

Tekst: Jannik Lund Andersen

Illustration: Mia Mottelson


Tager man de positive briller på, er der meget at glæde sig over i parasporten. Antallet af medlemsklubber har været i vækst over en årrække, og interessen for at være med til at udvikle idræt for mennesker med handicap er til stede i flere specialforbund og idrætsorganisationer end tidligere. Man kan uden alt for mange forbehold godt konstatere, at der er flere og bedre idrætstilbud til mennesker med handicap eller særlige behov i Danmark end nogensinde før.

Desværre er det samtidig en kendsgerning, at dele af målgruppen i stigende grad oplever en klar forringelse i deres muligheder for at tage del i idrætten og foreningslivet. Det gælder i særlig grad dem, der er afhængige af hjælp og støtte, og det er en udvikling, Parasport Danmarks formand John Petersson har svært ved at acceptere.

- Jeg synes, parasporten har mulighed og et ansvar for at være med til at løse de store udfordringer, vores samfund står over for, som ulighed i sundhed, social isolation og lavt selvværd blandt mennesker med handicap. Men hvis ikke brugerne kan komme ud til vores tilbud, eller hvis de bliver forbeholdt adgang til det rigtige udstyr eller den nødvendige personlige hjælp, kan vi jo putte nok så meget kvalitet og viden ind i idrætten, uden at det gør en forskel, siger han.

Siden han blev formand i 2018, har John Petersson været fortaler for et mere synligt og ekstrovert forbund. Den vision er nu godt i gang med at blive realiseret med Parasport Danmarks strategi for 2022-2025.

- Jeg er overbevist om, at vi er nødt til at udvide vores horisont og perspektiv på idrætten og bevæge os uden for vores gamle komfortzone, hvis vi skal sikre, at alle mennesker med et handicap eller særligt behov har adgang til attraktive idrætstilbud. Ved at øge fokus på den politiske interessevaretagelse ikke bare i bestyrelsen, men i hele organisationen, synes jeg, vi har fundet formlen, siger han.

Parasport Danmarks 10 mål

  1. Adgang til at vælge idræt efter egne interesser
  2. Tilstrækkelig hjælpertimer til at dyrke idræt
  3. Hjælp til transport frem og tilbage til idrætsaktiviteter
  4. Fortsættelse af øremærket støtteordning til elitære para-atleter
  5. Tilstrækkelig hjælpetimer til at varetage også større frivillige roller i idrætsforeninger
  6. Tilgængelighed til idrætsmuligheder
  7. Fastholde særbevillinger mv. i lovgrundlaget
  8. Synlig inklusion af mennesker med handicap eller særlige behov i den danske idrætsverden
  9. Adgang til bevægelsesmuligheder for dem, der ikke kan indgå i almindelige foreningsaktiviteter
  10. Større dokumenterbar viden om idrættens samfundsmæssig nytteværdi for målgruppen


Samarbejde over slåskamp
Politisk interessevaretagelse er i sig selv ikke et nyt fænomen i dansk idræt, men arbejdet fylder markant mere end tidligere. Særligt idrætsorganisationer som DIF og DGI har skruet voldsomt op for indsatsen over de seneste ti år, og arbejdet er blevet mere strategisk: Arbejdet med at påvirke politiske beslutningstagere på alle niveauer foregår i medierne, i mødelokalerne og til de store sportsarrangementer.

Effekten ses tydeligt i fx idrættens nøglerolle og relativt hurtige genåbning under coronapandemien. Det er den slags resultater, der bliver til på baggrund af dialog, manøvredygtighed og gode relationer, som inspirerer og giver blod på tanden i Parasport Danmark.

- Der er ingen tvivl om, at hvis vi prioriterer den politiske interessevaretagelse, og hvis vi er dygtige, kan vi også opnå større indflydelse og gøre mere for at forbedre rammerne for, at mennesker med handicap kan dyrke idræt. DH gør et stort arbejde for at repræsentere alle mennesker med handicap, og DIF kæmper idrættens sag på fornem vis. Men jeg synes, der er plads til et stærkt Parasport Danmark, og jeg ser bestemt, at vi har noget særligt at komme til bordet med, siger John Petersson.

Han ønsker først og fremmest et samarbejdende Parasport Danmark, der bl.a. styrker samarbejdet handicaporganisationerne og dyrker de politiske relationer i højere grad. Men samtidig er det vigtigt, at forbundet råber vagt i gevær, når der er sager, der kræver det.

- Vi skal bakke vores medlemmer og klubber op ved at kæmpe for deres sag og repræsentere deres interesser i den offentlige debat. Når vi bliver bekendt med, at der er mennesker eller klubber, der møder en helt urimelig skæbne relateret til idrætten, så skal vi markere os i medierne og over for beslutningstagerne, siger han.

Senest har Parasport Danmark bl.a. engageret sig med debatindlæg i sagen om Hanne Jespersen, der blev tvunget til at droppe sit engagement som spiller og klubformand i kørestolsrugby, fordi Aarhus Kommune pludselig stoppede hendes BPA-ordning, og med direkte henvendelser til de politiske beslutningstagere, da medlemsforeningen KIFU pludselig befandt sig på spareplanen i København.

Lige så vigtigt er det dog, at Parasport Danmark fremhæver og udbreder de gode historier og eksempler.

- Det understøtter i høj grad vores sag, når vi deler viden og historier om idrættens potentialer og glæder for vores medlemmer og for mennesker med handicap eller særlige behov, siger John Petersson.

Vi skal bakke vores medlemmer og klubber op ved at kæmpe for deres sag og repræsentere deres interesser i den offentlige debat.
- JOHN PETERSSON, FORMAND FOR PARASPORT DANMARKS BESTYRELSE


Hjemmearbejdet er gjort
Ledestjerner for den politiske interessevaretagelse er ti mål, der understøtter Parasport Danmarks vision om, at alle mennesker med handicap eller særlige behov skal have mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab. De tager udgangspunkt i Idans kortlægning af barrierer for idrætsdeltagelsen, dialog med samarbejdspartnere, forbundets egen viden og erfaringer samt nogle skrækhistorier fra medlemsforeningerne.

Det er en arbejdsgruppe i Parasport Danmark med deltagelse af både medarbejdere, ledelse og bestyrelse, der har formuleret målene, som en samlet bestyrelse nu har lagt sig bag. Idrætskonsulent Teis Gröflin Corneliussen har ledet processen.

- Det har været meget vigtigt for os at sikre, at vi som forbund arbejder strategisk med vores interessevaretagelse, at vi ikke bare skyder i øst og i vest. Med 10 mål har vi sat barren højt for den videre indsats, som skal afspejle alle dele af vores vision og alle vores medlemmer. Næste skridt er, at vi skal ud og samle opbakning til en række konkrete initiativer hos de relevante aktører, siger Teis Gröflin Corneliussen.

Det indebærer bl.a. en meget aktiv formand, der nyder at trække i arbejdstøjet.

- Jeg synes, at vi skal stille os frem og være synlige, og jeg nyder at være en del af det. Den allerstørste belønning for mig er, når jeg kan se, at vores arbejde er med til at gøre det muligt for vores klubber og frivillige at give mennesker med handicap mulighed for at opleve glæden ved at dyrke idræt. Det skal vi altid være klar til at kæmpe for, siger han.

Hvordan går det med strategien?

Parasport Danmark har fire strategiske fokusområder i perioden 2022-2025: Organisationsudvikling, Rekruttering og fastholdelse, Samarbejdsaftaler og partnerskaber samt Interessevaretagelse nationalt og internationalt.

I løbet af 2023 har Parasport givet de fire fokusområder et eftersyn i en række artikler. Denne sidste gang om interessevaretagelse i et nationalt perspektiv.