Parasport Danmark logo hvid.png

Målet er 1000 nye medlemmer

Parasport Danmark vil rekruttere 1000 nye medlemmer i perioden 2022-2025. Efter et år har den store satsning med mere end 10 forskellige tiltag både haft et par solide succeser og flere indsatser med startvanskeligheder.

'Den Gode Oplevelse', hvor en gruppe nyhandicappede tager på idrætslejr på La Santa, er et af de mange rekrutteringsinitiativer. Foto: Signe Sjølund.
'Den Gode Oplevelse', hvor en gruppe nyhandicappede tager på idrætslejr på La Santa, er et af de mange rekrutteringsinitiativer. Foto: Signe Sjølund.

Tekst: Kristian Bang Larsen


Du er et ungt menneske med et handicap, og der er ikke noget du hellere vil end at gå til fodbold. Men du og din familie kender ikke nogen parasportsklubber i byen, hvor I bor, og da din far ringede til den lokale fodboldklub, sagde de, at de ikke havde nogen tilbud til børn med handicap. Men du var velkommen til at komme og prøve at spille på et af de almindelige hold. 

Det har du ikke lyst til. Du er bange for, at det bliver ligesom i gymnastiktimerne i skolen, hvor du enten ikke kan være med eller er den dårligste. Så er det ikke sjovt, lige meget hvor meget du elsker fodbold.

Rekruttering er vigtigt for alle idrætsforbund, men særligt for Parasport Danmark, for som ovenstående tænkte eksempel viser, er der en lang række barrierer, der forhindrer mennesker med handicap i at dyrke idræt. Derfor har gruppen også en lavere deltagelsesgrad i foreningsidrætten end resten af befolkningen.

– Det er jo sværere, både for børn og voksne med et handicap, fordi der er længere til idrætten, og det er heller ikke alle steder, at klubben er interesseret eller kan se, at du kan noget, selv om du sidder i kørestol, ikke kan se eller har et udviklingshandicap, fortæller Lene van der Keur fra Parasport Danmarks bestyrelse.

Hun er sammen med Tine Rindum Teilmann bestyrelsens tovholder på Parasport Danmarks rekrutteringssatsning. Rekruttering er et af fire spor i den strategiaftale, forbundet har lavet med Danmarks Idrætsforbund (DIF) for perioden 2022-2025. Målet er gennem en række indsatser at rekruttere 1000 nye medlemmer samt at etablere ”paraspots”, en slags kommunale parasports-miljøer, i seks byer. Økonomisk set er det det strategispor, der får det klart største tilskud fra DIF.

Der er store forventninger til fodboldprojektet ’En del af holdet’, som er etablereret i samarbejde med DBU. Foto: Anders Kjærbye.
Der er store forventninger til fodboldprojektet ’En del af holdet’, som er etablereret i samarbejde med DBU. Foto: Anders Kjærbye.


Godt på vej
Forbundet har nu arbejdet med rekrutteringssporet i lidt over et år. I 2022 var målet for indsatsen 200 nye medlemmer, og her viser en intern evaluering, at der er kommet ca. 120 nye medlemmer til gennem initiativerne ”Paraspot”, ”Ny i parasporten”, ”Den gode oplevelse” og ”Rising stars”, mens man er i proces med at hjælpe yderligere 48 ud i medlemsklubberne igennem ”Ny i parasporten”-indsatsen. Det er tilfredsstillende for Lene van der Keur:

– Det ser ud til, at vi er kommet godt i mål i forhold til de pejlemærker, der er sat op. Jeg synes, at vi er på vej ud ad en god sti, som gerne må blive meget bredere med årene, siger hun og fremhæver, at Parasport Danmark for første gang nogensinde har over 500 medlemsklubber.

– Det tyder i hvert fald på, at der er en opadgående kurve.

Rekrutteringsindsatsen er spredt ud på over 10 forskellige større og mindre projekter. Lene van der Keur fremhæver blandt andet ”Rising Stars”-talentsatsningen, hvor 86 nye medlemmer er kommet til i primært bordtennis og svømning, samt ”Ny i parasporten”-funktionen på forbundshjemmesiden parasport.dk, som tiltag der fungerer godt.

– På ”Ny i parasporten” kommer der henvendelser, som der bliver fulgt op på. Så hvis det ikke lige lykkedes med badminton, så kan det være, at det er noget andet, du skal prøve. Rising Stars virker også rigtig godt, og nu skal vi i gang med ”Tumbling Stars” for de allermindste – det bliver spændende at følge, siger hun.  

Paraspots med startvanskeligheder
Andre indsatser er kommet mere haltende fra start. Rekrutterings-konkurrencen ”DM i rekruttering” blev aflyst med for få tilmeldte, og den store satsning med kommunale paraspots har været svær at få løbet i gang. Ideen er at opbygge stærke para-idrætsmiljøer i en række kommuner, på baggrund af en analyse af kommunens eksisterende tilbud, men det har vist sig at være svært at sælge idéen til kommunerne og finde resurser til de nødvendige kortlægninger af kommunernes tilbud og behov. To projekter er kommet i gang i Køge og Nyborg, og endnu et er på vej Kolding.

– Det er svært med paraspots. Der er kommuner, der er pressede, og nogle steder sparer de idrætskontakten, der skulle tage sig af parasporten, væk, siger Lene van der Keur, der også indrømmer, at konceptet kan være svært at forstå. 

– Det er jo en tanke fostret omkring et bestyrelsesbord, som kan være svært at få konkretiseret i virkeligheden. Og når der er samarbejde med kommuner, så er der også 98 forskellige virkeligheder. Jeg tror, at paraspotsene bliver meget forskellige, alt efter hvad virkeligheden er i den enkelte kommune, siger hun.

Børne-rekrutteringsprojektet ’Rising Stars’ har været en stor succes. Nu har Parasport Danmark søsat ’Tumbling Stars’ for de allermindste.  Foto: Signe Sjølund.
Børne-rekrutteringsprojektet ’Rising Stars’ har været en stor succes. Nu har Parasport Danmark søsat ’Tumbling Stars’ for de allermindste. Foto: Signe Sjølund.


Vi bliver klogere
Ved alle indsatserne i rekrutteringssatsningen er der opstillet en række procesmål, der kan evalueres på. Det betyder også, at indsatser, der ikke virker efter hensigten, bliver justeret.

– ”Parasportens dag” var tidligere ”kom og prøv”-arrangementer for alle, og vi tænkte, at det var en supergod idé og lagde os i slipstrømmen på de Paralympiske Lege. Men det blev aldrig rigtig godt. Så det har vi lavet om efter ordsproget om, at hvis bjerget ikke vil komme til Muhammed, så må Muhammed komme til bjerget. Så nu er det os, der kommer ud, hvis f.eks. Dværgforeningen eller Dansk Blindesamfund har et træf, eller en specialskole eller børneterapi har et arrangement. For det, har vi erfaret os frem til, virker, siger Lene van der Keur.

Så det er vigtigt med systematik i erfaringsopsamlingen? 
– Ja. Og der vil også være nye indsatser, som f.eks. paraspots, hvor vi gør os erfaringer og går lidt frem og tilbage for at finde ud af, hvad der virker. Det handler om at få gode idéer, men også om ikke at holde krampagtigt fast i dem, hvis det viser sig, at der er andre idéer, der er bedre.


Samarbejde er centralt
Initiativerne er meget forskellige i deres tilgange og favner parasportens mangfoldighed. Langt de fleste involverer desuden samarbejdspartnere, som f.eks. handicaporganisationer, kommuner, andre specialforbund og klubber.

– Vi er et idrætsforbund, men vi ser også os selv mere og mere som et kompetenceforbund. Så vi skal samarbejde og byde os til med de kompetencer, vi har, ift. hvordan man dyrker handicapidræt, fortæller Lene van der Keur.

Samarbejde er da også en central komponent i de projekter, hun særligt ser frem til her i 2023:

– Der er blandt andet planlagt fem Parasportens dag-initiativer i samarbejde med blandt andet Dansk Blindesamfund og Dværgeforeningen. Og så har vi store forventninger til fodboldprojektet ”En del af holdet”, som er ved at blive sparket i gang sammen med DBU. Der er en masse fodboldklubber, der har en god struktur i forvejen, og det er ualmindeligt meget værd, at DBU gør en indsats og også rummer vores liga. Der er en god signalværdi i, at fodboldklubbernes organisation siger, at det er en god idé. Gør de ikke det, så er det op ad bakke, siger Lene van der Keur.

Så måske det unge menneske med et handicap, som vi mødte i starten af artiklen, alligevel ender med at komme til at gå til fodbold.

Hvordan går det med strategien?

Parasport Danmark har fire strategiske fokusområder i perioden 2022-2025: Organisationsudvikling, Rekruttering og fastholdelse, Samarbejdsaftaler og partnerskaber samt Interessevaretagelse nationalt og internationalt.

I løbet af 2023 vil Parasport give de fire fokusområder et eftersyn i en række artikler. Denne gang om Rekruttering og fastholdelse.

Rekrutteringsindsatsen består af over 10 forskellige indsatser. Det overordnede mål er, at forbundet i perioden rekrutterer 1000 nye medlemmer og etablerer seks kommunale ”paraspots”.

For 2022 var målet 200 nye medlemmer. Her har man opgjort 120 nye medlemmer, foruden 48 personer, som man er ved at hjælpe med at finde de rette tilbud til.

Rekordmange medlemsklubber

Antallet af medlemsklubber i Parasport Danmark steg i 2022 fra 467 til 506. Langt de fleste af de nye foreninger er såkaldte almenklubber. Det er det højeste antal medlemsklubber i forbundets historie. 

Det samlede medlemstal steg også med ca. 500, men da foreningerne ikke er forpligtet til at registrere de af deres medlemmer, der dyrker para-idræt, er tallet ikke retvisende, om end det peger på, at det går fremad også med medlemstallet.