Parasport Danmark logo hvid.png

Leder: Organisationen af Parasport Danmark skal igennem en storvask.

Der er masser af engagerede frivillige i Parasport Danmark, men set udefra bliver det uoverskueligt med forbundets mange udvalg.
Der er masser af engagerede frivillige i Parasport Danmark, men set udefra bliver det uoverskueligt med forbundets mange udvalg.

Af Jens Boe Nielsen, næstformand og Jan S. Johansen, formand for Udviklingsudvalget

”Det er meget svært at samarbejde med jer, når vi skal forholde os til at I har 40 idrætter, 28 idrætsudvalg, 7 andre udvalg, Special Olympics og en sværm af forskellige handicapgrupper både inden for breddeidrætten og eliteidrætten.” 

Således siger en række specialidrætsforbund, en række handicaporganisationer og en række af de interesseorganisationer, som vi meget gerne vil samarbejde med.

Vi har ind imellem også selv lidt vanskeligt ved at holde styr på afgrænsningen mellem, hvad et idrætsudvalg, breddeudvalget, eliteidrætsudvalget og de ansatte i vores forbund har ansvaret for. Derfor kan det også være vanskeligt for vores egne klubber at finde vej ind i forbundet.

Vores forbund har ændret sig meget i de godt 50 år vi har eksisteret. I begyndelsen havde vi klubber, hvor alle medlemmerne havde et handicap. I dag dyrker mange med en funktionsnedsættelse deres idræt i en almen idrætsforening, hvad der har betydet, at næsten 300 af vores 430 klubber er almene idrætsforeninger, med fokus på en enkelt sportsgren og med et mindre antal medlemmer med funktionsnedsættelse.  Man kan dårligt bebrejde disse foreninger, at deres interesse i Parasport Danmark er begrænset, når hovedfokus er på specialidrætten.

Fire strategispor blev igangsat på seneste repræsentantskabsmøde og bestyrelsen har i ét af disse besluttet at se, om det er muligt at forenkle vores måde at organisere os på. I den anledning har der været gennemført 5 dialogmøder rundt om i landet og diskuteret vores udfordringer med klubrepræsentanter og med idrætsudvalg og andre frivillige.

Møderne resulterede i en række ideer til, hvordan vi kan ændre vores komplicerede struktur, hvordan vi kan forbedre kommunikationen mellem forbund og klubber og hvordan vi kan gøre repræsentantskabsmøderne mere interessante, så endnu flere møder frem og bidrager til at styrke forbundet.  

Bestyrelsen udarbejder nu et oplæg til en forenklet struktur. Denne vil blive fremlagt på næste repræsentantskabsmøde og på baggrund af reaktionerne her, vil de nødvendige justeringer blive gennemført samtidig med, at det sikres at vi stadig forfølger vores mission og vision.