Parasport Danmark logo hvid.png

Kan Parasport Danmark strømlines?

Kan og skal parasporten organiseres anderledes? Parasport Danmark står over for en række organisatoriske udfordringer, som blev vendt ved fem dialogmøder i efteråret 2022.

FOTO: LARS MØLLER
FOTO: LARS MØLLER

Tekst: Kristian Bang Larsen

28 idrætsudvalg, 7 stående udvalg og et Special Olympics National Board. Parasport Danmark er ikke et stort idrætsforbund, men det er måske det organisatorisk mest komplekse i Danmark.

Det har sine grunde. Ligesom de fleste andre idrætsforbund har Parasport Danmark bredde-, talent- og elitearbejde, men det organiserer også op mod 40 forskellige idrætter for en lang række handicapgrupper med forskellige ønsker og udfordringer. Desuden samarbejder Parasport Danmark med mange forskellige andre aktører, f.eks. handicaporganisationerne og de andre specialidrætsforbund.

Kompleksisten er en udfordring. Parasport Danmark har et strategisk mål om at udvikle sig til også at være et kompetencecenter for almenidrætsforbund og almenklubber, men de synes ofte, at forbundet er uoverskueligt. Det viste en undersøgelse blandt almenforbundene i 2019.

Der er også andre organisatoriske udfordringer. I dag er ca. 70 % af foreningerne i Parasport Danmark almenforeninger. Men ved forbundets repræsentantskabsmøder og i mange idrætsudvalg er det stadig de rene handicapidrætsklubber, der dominerer. Så hvordan får man også involveret almenklubberne i det demokratiske arbejde?

Parasport Danmark har derfor indledt en proces, der handler om at reformere forbundets politiske organisation. I den forbindelse afholdt bestyrelsen over efteråret 2022 fem dialogmøder mellem klubber, idrætsudvalg og bestyrelsen. I alt deltog små 50 klubrepræsentanter, og bredden var stor: 36 foreninger og 17 idrætter var repræsenteret.  

- Vi havde inviteret til dialogmøde omkring organisationen, men det er naturligt ikke dét vores idrætsudvalg og foreninger er mest optaget af. De er især optaget af forhold, der ligger meget tættere på hverdagen, og det de er ansvarlige for, fortæller Jan Johansen fra Parasport Danmarks bestyrelse, der sammen med næstformand Jens Boe Nielsen er tovholder på den organisatoriske proces.

Han nævner rekruttering af frivillige og medlemmer, men også kommunikationen med forbundet omkring bredde- og elitearbejdet som nogle af de konkrete problemstillinger, der optager klubberne.

Konstruktive ideer
Jan Johansen oplevede møderne som givende, fordi der kom en frugtbar dialog om, hvad der optager foreninger og idrætsudvalg, og der blev givet konstruktive ideer til det videre arbejde.

Der kom blandt andet en række ideer til, hvordan man kan gøre repræsentantskabsmøderne mere interessante ved f.eks. at krydre dem med workshops eller temamøder med foreningsrelevante emner. Og det blev pointeret af mange klubber, at breddeidrætten bør tilgodeses på linje med eliteidrætten, og at det ikke altid føles sådan i dag.

Jan Johansen fortæller, at næste skridt bliver at komme med et oplæg til en organisationsændring, som gør Parasport Danmark til en mere tilgængelig samarbejdspartner både internt og eksternt.

- Vi vil ikke kun løse uigennemskueligheden, vi skal fortsat også forfølge vores mission og vision, som blandt andet handler om, at vi både vil være et stærkt idrætsforbund og et kompetencecenter, som kan hjælpe almenklubberne og specialidrætsforbundene med særligt parasportsrelaterede udfordringer. Måske kommer vi til at leve med, at vi som forbund fortsat rummer en vis kompleksitet, men det vigtige er, at vi løser vores opgaver og skaber værdi for vores medlemmer og idrætsudøvere, siger han.  

3 organisatoriske udfordringer 

1) Hvordan engageres almen-foreningerne?

70 % af foreningerne i Parasport Danmark er almenforeninger, mens kun 30 % er klassiske parasport-foreninger. Men selv om almenforeningerne er flest, så er det stadig de ”rene” parasport-foreninger, der fylder ved repræsentantskabsmøder og i mange idrætsudvalg. Hvordan kan vi engagere almen-foreningerne?

2) Et uoverskueligt forbund

Parasport Danmark vil gerne være både et idrætsforbund og et kompetencecenter og samarbejde tættere med blandt andet andre idrætsforbund. Men de synes ofte, at forbundets struktur med næsten 40 forskellige idrætter er uoverskuelig. Kan vi forenkle forbundets struktur, eller på anden måde gøre tilgangen til os nemmere for de andre specialforbund?

3) Balancen mellem bredde og elite

Parasport Danmarks elite-udvalg fokuserer på forholdsvis få idrætter, hvor man kan gøre sig gældende ved de Paralympiske Lege, mens breddeudvalget dækker alle andre aktiviteter i alle Parasport Danmarks næsten 40 idrætter. Den struktur rejser en række problemstillinger:  

  • Nogle idrætter har landshold og flotte internationale resultater, som f.eks. Powerchair Floorball, der i 2022 blev verdensmestre, men kan ikke opnå elitestøtte, da de ikke er paralympiske idrætter.
  • Mange parasport-idrætter er så små, at opdelingen mellem bredde og elite i praksis måske ikke giver mening.
  • Det er ofte uklart, om talentarbejdet i forbundet ligger hos elite- eller breddeudvalget.

Hvordan går det med strategien?

Parasport Danmark har fire strategiske fokusområder i perioden 2022-2025: Organisationsudvikling, Rekruttering & fastholdelse, Samarbejdsaftaler og partnerskaber, samt Interessevaretagelse nationalt og internationalt.

I løbet af 2023 vil Parasport give de fire fokusområder et eftersyn i en række artikler. Denne gang om Organisationsudvikling.