Parasport Danmark logo hvid.png

FREMTIDEN ER SAMARBEJDE

Kåring af årets ildsjæl, valg til udvalgsposter og præsentation af nye strategispor med fokus på samarbejde. Det var nogle af temaerne for repræsentantskabsmødet 2022, hvor parasportens fremtidsplaner og udvikling var fællesnævner.

FREMTIDEN ER SAMARBEJDE
Foto: Signe Sjølund

Tekst: Signe Sjølund

På en lun forårsdag, lørdag den 23. april, var Parasport Danmarks repræsentantskab samlet i Idrættens Hus i Brøndby. Repræsentantskabet mødes hvert andet år, og derfor indledte forbundsformand John Petersson, sin gennemgang af bestyrelsens beretning med et tilbageblik på de foregående to år, der trods udfordringer med corona-epidemien har budt på store idrætsmæssige begivenheder og vigtige milepæle.

Her satte formanden særligt spot på Parasport Danmarks 50-års jubilæum i 2021, hvor parasportens store øjeblikke og personligheder blev fejret, samt de Paralympiske Lege i Tokyo, der bød på både mundbind og medaljer. Det var første gang, at DIF havde operatørrollen for legene, hvilket var et stort skridt på vejen for sidestilling af OL og PL.

Formanden fremhævede desuden dialog og samarbejde på tværs af forbund og organisationer som afgørende for, at parasporten har rykket sin positionering og synlighed både nationalt og internationalt. Dette kulminerede i en plads til John Petersson i den Internationale Paralympiske Komités, IPC's, bestyrelse. Et værdifuldt aktiv, ikke bare for den danske parasport men også for dansk idræt som helhed.

Vision og strategi
Parasport Danmark undergår i disse år væsentlige forandringer, der bl.a. betyder et tættere samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) og en række specialforbund, som deler ansvaret for udviklingen af idrætterne. På vegne af bestyrelsen fremlagde John Petersson den nye strategiaftale med DIF 2022-2025, der nu er trådt i kraft og tegner linjerne for Parasport Danmarks udviklingsarbejde de kommende år.

Visionen og de fire strategispor blev præsenteret enkeltvis for til sidst at åbne for spørgsmål fra salen. Der var stor ros og fuld opbakning fra de fremmødte, hvor det blev tilkendegivet, at man glæder sig til det forestående arbejde.

Foto: Signe Sjølund
Foto: Signe Sjølund

Ros og rekruttering
Breddeudvalgsformand Lene van der Keur rettede i sin beretning en stor ros til den omstillingsparathed, som corona-perioden har givet. De mange aflysninger og udsættelser har præget breddeaktiviteterne, så det var med ekstra stor glæde, at breddeudvalgsformanden så frem til den ottende udgave af Special Olympics Idrætsfestival i Kolding, hvor der både er national og international deltagerrekord.

Eliteudvalgsformand Svenn Folkmann fremhævede de flotte præstationer ved de Paralympiske Lege i Tokyo samt de Paralympiske Vinterlege i Beijing. For at sikre udvikling af atleter skal der fortsat være stor fokus på rekruttering, hvor projekter som Rising Stars skal sikre, at vi også i fremtiden kan være med i verdenstoppen.

Strategi 2022-2025

Den nye strategiaftale med DIF for perioden 2022-2025 har fire spor.

  1. Rekruttering og fastholdelse
  2. Samarbejdsaftaler og partnerskaber
  3. Interessevaretagelse nationalt og internationalt
  4. Organisationsudvikling