Parasport Danmark logo hvid.png

”Paraspillerne vil opleve nogle klubber, der kan tage bedre imod dem”

Ny samarbejdsaftale mellem Bordtennis Danmark og Parasport Danmark skal give flere parabordtennis spillere og større synlighed om parabordtennis.

”Paraspillerne vil opleve nogle klubber, der kan tage bedre imod dem”
Et synligt resultat af samarbejdet er udsmykningen i bordtennis-træningshallen i Idrættens Hus i Brøndby. Her hænger foto af parasportens topspillere nu side om side med almen-spillerne. Det betyder meget, når fremtidens parastjerner i “Rising Stars”-projektet træner.

Det skal være lettere at gå til bordtennis hvis man er ung og har et handicap. Det er en af tankerne bag den nye samarbejdsaftale mellem Bordtennis Danmark og Parasport Danmark.

Aftalen betyder blandt andet at Bordtennis Danmark skal have parabordtennis på skemaet i deres trænerkurser og at paraspillere i fremtiden har mulighed for at blive en del af Bordtennis Danmarks udviklingsmiljøer. Desuden lancerer de to forbund en fælles pigesatsning, der styrker bordtennis for piger med og uden handicap.

I Bordtennis Danmark er man i sagens natur bordtennisfagligt dygtige, og i parasporten er man gode til at tilpasse idræt til mennesker med handicap. Derfor giver et samarbejde god mening, hvis man vil styrke parabordtennis, siger næstformand i Bordtennis Danmark, Betina Kofoed:

- Vi kan lære af hinanden og drage fordel af de to forbunds viden på forskellige områder, pointerer næstformanden, der også peger ind på et par overraskende områder, hvor bordtennis måske kan lære af parasport.

- De bedste para-bordtennisspillere, som Peter Rosenmeier og Sophie Walløe, markerer sig jo på verdensplan. Og så har de i parasporten været gode til at få piger og unge kvinder til at spille bordtennis, det er noget vi har haft svært ved i almenbordtennis, siger Betina Kofoed, og forklarer at det er en af grundene til, at man vil lave en fælles pigesatsning som en del af samarbejdet.

Klubberne mangler viden

Et andet vigtigt element i samarbejdsaftalen er information og uddannelse. Undersøgelser viser, at danske idrætsforeninger er meget åbne overfor inklusion af bl.a. paraspillere, men at de mangler viden på området. Klubberne har ikke altid vidst hvad de skulle gøre, når der dukkede en spiller op med f.eks. amputationer eller cerebral parese - og de har ikke vidst hvor de kunne få hjælp.

- Alle steder vi kan slippe afsted med det, gør vi nu opmærksom på, at hvis der er en spiller med et handicap så vil vi rigtig gerne vide det, så vi kan hjælpe ham eller hende i gang i den lokale klub. Så tager vi kontakt til klubben og siger, at nu kommer der en spiller der er sådan her, og vær lige opmærksom på det og det. Så kører det, fortæller para-landstræner Christoffer Petersen.

- Paraspillerne vil opleve nogle klubber, der kan tage bedre imod dem. Samarbejdet betyder, at klubtrænerne vil have parabordtennis som et tema, når de kommer på vores uddannelser, så de lærer hvordan tager imod paraspillere, søger midler til at indrettet lokaler til at tage imod kørestolsbrugere, osv., fortæller Betina Kofoed.

Mere inklusion

I parasporten er man glade for, at det gode samarbejde man i forvejen havde med Bordtennis Danmark nu bliver formaliseret, og at der for alvor trykkes på inklusionspedalen. Her er beslutningen om at para-spillere kan deltage på lige fod med almenspillere i de udviklingsmiljøer som Bordtennis Danmark er ved at etablere, essentiel, mener landstræner Christoffer Petersen.

- Paraspillerne har simpelthen plads i udviklingsmiljøerne. Det var utænkeligt tidligere. Der vi skulle vi selv stable ekstra træning op rundt omkring i Danmark. F.eks. har vi to gutter i Nordjylland, og når Bordtennis Danmark får etableret et center med nogle dygtige trænere der, så kan de spille der. Så tager jeg lige en snak med trænerne og klæder dem på, siger landstræneren.

Udviklingshæmmede er næste skridt

Aftalen, der indtil videre løber indtil udgangen af 2021, har primært fokus på inklusion af spillere med fysiske handicap.

- På den korte bane fokuserer vi ikke på spillere med udviklingshandicap. Men vi har aftalt at når vi skal evaluere på den her om et par år, så er det næste skridt. Vi vil rigtig gerne udviklingshæmmede, og hvis nogen dukker op, så arbejder vi med dem. Men pt. Er der ikke nogen spillere med udviklingshandicap i bordtennisklubberne, fortæller Christoffer Petersen.

Aftalen kort: Flere paraspillere og større synlighed

Samarbejdsaftalen mellem Bordtennis Danmark og Parasport Danmark skal give flere parabordtennisspillere og skabe mere synlighed om parabordtennis. Her er de vigtigste indsatser:

Fælles udviklingsmiljøer: Para-spilere kan deltage på lige for med almene spillere i de regionale udviklingsmiljøer som Bordtennis Danmark er ved at etablere.

Pigeprojekt: Der igangsættes et fælles pigeprojekt med flere årlige samlinger.
Uddannelse: Bordtennis Danmark tilbyder parabordtennis som en del af deres kursusrække. Parasport Danmark leverer underviserne.

Større synlighed: Bl.a. skal para-bordtennis profileres på Bordtennis Danmarks hjemmeside, og de fælles og pige-, Rising Stars- og Skole OL-projekter skal profileres på begge forbunds platforme.

Internationale events: Parasport Danmark indgår med en repræsentant i Bordtennis Danmarks arbejdsgruppe for internationale events.