Parasport Danmark logo hvid.png

Bogtip

Bogtip

Forening for alle
- En håndbog til inklusion af børn med særlige behov i foreningslivet.

Af Maria Fuglsang Brouer.

Foreningsforlaget, 2018. 240 sider.

 

Denne bog er interessant, hvis du træner børn og unge som har brug for særlig opmærksomhed. Fokus i bogen er på, hvordan foreninger kan være mere inkluderende.

Et af bogens hovedformål er, at bidrage til, at børn og unge med særlige behov kan deltage i foreningernes fællesskab.

Bogen giver dig relevant viden om, hvordan man bedst kan inkludere børn med særlige behov i foreningslivet. Fokus er børn og unge mellem 3 og 16 år, og begrebet særlige behov skal forstås meget bredt.

Det er vigtig viden, som kan bruges hvis du arbejder med idræt for særlige målgrupper.

Bogen er skrevet i et ikke-akademisk sprog da fagudtryk og mere grundige beskrivelser er udeladt.

Bogen er et godt supplement til øvrige bøger om børn og inklusion, som beskæftiger sig mere med tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteterne, fx ”Idræt flytter grænser” af Anette Bentholm, som er udgivet af Handicapidrættens Videnscenter

Sådan rekrutterer du frivillige

Af Troels B. Carlander, Julia B. Hunt, Marie B. Holdt og Sylvia Jacobsen

Forlaget Ingerfair, 2018. 200 sider.

I alle foreninger er der brug for frivillige, som støtter op om foreningens arbejde på den ene eller den anden måde. Men hvordan får du fat i de rigtige frivillige? Denne bog kan være en hjælp til at lykkes med at finde og fastholde frivillige i foreningen.

Bogen kan bruges som en hjælp til at gøre det klart hvilke frivillige man har brug for i foreningen. I bogen diskuteres problemer som: Hvordan rekrutteres nye frivillige? Hvornår skal det gøres? og hvem er det man vil have fat i?

Foreninger kan opleve, at det kan være svært at fastholde frivillige. Dette emne tages også op i bogen under temaet: Hvordan man skaber et frivilligmiljø, så det bliver muligt at fastholde de frivillige?

Forlaget Ingerfair har udgivet fire bøger i serien ”Udvikler bæredygtige frivilligmiljøer”. Denne er den sidste i rækken.