Parasport Danmark logo hvid.png

Kan parasport ændre verden?

Parasportens megabegivenheder er med til at ændret synet på mennesker med handicap – og skaber konkrete forandringer som øget beskæftigelse og bedre tilgængelighed.

Daniel Wagner i London: 2,7 millioner tilskuere og fire milliarder seere fulgte Daniel Wagner og de andre atleter ved de Paralympiske Lege i London. Legene i 2012 ændrede for altid synet på mennesker med handicap i Storbritannien. Foto: Lars Møller.
Daniel Wagner i London: 2,7 millioner tilskuere og fire milliarder seere fulgte Daniel Wagner og de andre atleter ved de Paralympiske Lege i London. Legene i 2012 ændrede for altid synet på mennesker med handicap i Storbritannien. Foto: Lars Møller.

Fem år efter de Paralympiske Lege i London i 2012 var der skabt en million nye arbejderpladser til mennesker med handicap i Storbritannien. Beskæftigelsen for personer med handicap steg med 35% i årene efter legene.

Det enorme tal understreger, hvordan parasportens megabegivenheder som de Paralympiske Lege og Special Olympics World Games fungerer som katalysatorer for forbedringer på handicaprådet.

– De Paralympiske Lege er en mulighed for at skabe positive fortællinger og rollemodeller, der kan påvirke samfundet. Kan man knytte den øgede beskæftigelse for mennesker med handicap i Storbritannien direkte til de Paralympiske Lege i London? Sikkert ikke, men dækningen af legene og alt det, der skete omkring dem, muliggjorde andre forandringer, siger Alexis Schaefer, der er kommerciel direktør i IPC, den Internationale Paralympiske Komite.

Fire milliarder seere

Globalt set mødes mennesker med handicap af en lang række udfordringer. Blandt de mest udbredte er fordomme og diskrimination, manglende tilgængelighed og manglende muligheder for at indgå på lige fod med andre på uddannelses- og arbejdsområdet.  

Første skridt mod at ændre de forhold er et øget kendskab til mennesker med handicap, og hvad de kan. Her spiller parasportens megabegivenheder en stor rolle. 

De succesfulde Paralympiske Lege i London havde et globalt tv-publikum på over fire milliarder. En spørgeskemaundersøgelse viste efterfølgende, at legene havde givet tre fjerdedele af briterne et mere positivt syn på mennesker med handicap. Den holdningsændring var forudsætningen for, at britiske virksomheder efterfølgende blev mere villige til at ansætte mennesker med handicap.

– Man er nødt at ramme folks hjerner og hjerter, hvis man vil skabe forandringer i forhold til inklusion og tilgængelighed. Du er nødt til først at blive opmærksom på en problemstilling og kunne relatere til den, før du rent faktisk kan gøre noget ved den. Og der er de Paralympiske Lege og parasport vigtigt, fordi det skaber synlighed, siger Alexis Schaefer.

Special Olympics skaber forståelse

Også Special Olympic World Games, der er verdens største breddeidrætsstævne for mennesker med udviklingshandicap, rykker på forståelsen af, hvad mennesker med handicap kan.

Moderorganisationen Special Olympics har i en række studier dokumenteret, at unges deltagelse i Special Olympics-idræt giver deres forældre en bedre forståelse af deres børns evner og får dem til at stille større krav.

De samme undersøgelser viser, at frivillige og ikkehandicappede idrætsudøvere gennem deres engagement i Special Olympics får en bedre forståelse af mennesker med udviklingshandicap. En undersøgelse gennemført i forbindelse med World Games i Shanghai i 2007 viste, at legene gav kinesiske unge et bedre indtryk af medstuderende med udviklingshandicap og øgede deres lyst til at interagere med dem i og uden for skolen – f.eks. til at samarbejde med en klassekammerat med udviklingshandicap om et skoleprojekt.

Megabegivenheder fremmer inklusion

Parasportens megabegivenheder driver også konkrete forandringer frem på det politiske område – særligt i værtslandene ser man nye handicappolitiske tiltag på områder som tilgængelighed, inklusion og anti-diskrimination.   

Da de seneste Special Olympic World Games blev afholdt i 2019, brugte værtslandet de Forenede Arabiske Emirater legene til at forandre holdningen til mennesker med udviklingshandicap i regionen.

– Det gør et enormt indtryk på folk hernede, når landets leder (kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyan, red.) står på talerstolen sammen med atleter med udviklingshæmning, og i det hele taget er det at afholde World Games et gennembrud i retning af mere tolerance og inklusion, fortalte den danske ambassadør i emiraterne Franz-Michael Skjold Mellbin i forbindelse med legene.

– På skolerne har man arbejdet systematisk med at integrere elever med udviklingshandicap, og der er stiftet en pris til virksomheder, der går forrest og har marginaliserede grupper repræsenteret i deres arbejdsstyrke, siger han.

Og ved de udskudte Paralympiske Lege i Tokyo i 2021 har effekterne været store, længe inden legene er blevet afholdt.

– PL-værtskabet og det internationale pres, der er fulgt med, har betydet ny lovgivning og nye muligheder. I 2014 ratificerede man FN’s handicapkonvention, og i 2016 vedtog man en antidiskriminationslov for mennesker med handicap, der dækkede arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet. Legene har fundamentalt forbedret tilgængelighed i landet på enhver tænkelig måde, siger Mark Bookman, der forsker i japansk handicappolitik.

Således ændrer parasportens megabegivenheder tydeligvis værtslandene – men også verden generelt:

– Under de Paralympiske Lege kommer der fagfolk, beslutningstagere og mennesker med handicap fra hele verden til Japan, og de vil se pleje-robotter og blindetilgængelige fortov med QR-koder til lydvejvisere. De fremskridt vil blive set af folk fra hele verden, og de vil tage hjem og bruge den viden til at ændre deres egne lande, siger Mark Bookman.