Parasport Danmark logo hvid.png

To konkurrence-svømmetrænere søges

Parasport Danmark søger to trænere til vores boblehold for børn i alderen 7-14 år.

To konkurrence-svømmetrænere søges

Børn med udviklingshandicap, autisme, fysiske- og synshandicap skal lære at svømme. Mange af disse børn svømmer i de lokale svømmeklubber. Parasvømning vil give særlige tilbud til dem for at sikre, at de kan blive glade for at svømme.

Derfor søger vi to svømmetrænere, én i vest-Danmark og én i øst-Danmark. Vi søger to personer, der brænder for at arbejde med unge svømmere i alderen 7-14 år. Du skal stå for træningen ved to weekendsamlinger (landsdækkende) og to endagssamlinger (øst/vest). Derudover skal du rådgive og vejlede de klubber og klubtrænere, hvor børnene får deres svømmeundervisning.

Parasvømning har en struktur, som består af et landshold, to talenthold og et boblehold (det hold, som du skal være træner for). Der er i alt tilknyttet seks trænere, der samarbejder om at videreudvikle parasvømmerne i Danmark. Du vil som bobletræner indgå i dette trænernetværk.
I samarbejde med vores talenttrænere og holdledere skal du rekruttere, træne og udvikle vores svømmere. Holdlederne tager sig af det praktiske omkring børnene.

Vi har tidligere haft en bobletræner tilknyttet. Vi har ambitioner om at blive flere og kunne støtte endnu flere svømmere i at komme i gang, og derfor ændrer vi formatet med at tilknytte to trænere. Bobleholdet består i dag af 10 svømmere i alderen 8-14 år. De træner en-tre gange ugentligt i deres lokale klub.

Ud over disse træningssamlinger deltager svømmerne i nationale og internationale stævner, f.eks. Forbundsmesterskaberne i Odense (maj) og Malmø Open (februar). I samarbejde med talenttrænerne udtager du svømmerne til stævner, samt forestår deltagelse i stævnerne.

Målsætningen for bobleholdet er at hjælpe børn med en funktionsnedsættelse til at svømme i en lokal klub samt motivere så mange svømmere til at træne mod at komme på talentholdet.

Politisk hører holdet under Parasport Danmarks svømmeudvalg. Der er tilknyttet en fast kontaktperson i svømmeudvalget samt Parasport Danmarks faste idrætskonsulent til at sikre dialog og samarbejde med udførelse af arbejdsopgaverne samt sikre en fælles plan mod de opstillede målsætninger.

Det kræver ingen specialpædagogisk uddannelse at varetage dette job – det eneste, der kræves af dig, er, at du er frisk på at arbejde med en gruppe unge mennesker, som ikke er helt som alle andre. De har humor og livsglæde, som de gerne deler ud af, og samtidig har de en stor interesse og glæde ved svømningen – denne skal du være med til at videreudvikle. Jobbet er ikke lønnet, men der gives omkostningsgodtgørelse efter SKATs regler.

Vi forventer derfor, at du:

 • har svømmebaggrund som enten konkurrence- eller elitesvømmer
 • har erfaring som enten instruktør eller konkurrencetræner
 • er engageret og kan varetage det sociale element, som er vægtet højt
 • har erfaring med at planlægge og gennemføre træningsprogrammer i forhold til den enkelte svømmer
 • er klar til at deltage i rekrutteringsevents, samlinger og stævner
 • har svømmeunionens instruktør- eller grunduddannelse eller en intern uddannelse fra svømmeklub
 • er personligt moden til at varetage et selvstændigt ansvar samt samarbejde med svømmernes klubtrænere og andre interessenter omkring svømmerne
 • er åben og interesseret i at arbejde med friske og glade børn

Vi tilbyder: 

 • deltagelse ved stævner og træningssamlinger
 • masser af medbestemmelse i beslutninger omkring stævner, træningssamlinger og undervisning samt i udviklingen af svømmerne
 • et job, hvor du kommer til at arbejde med fokuserede, glade og humørfyldte børn
 • masser af udfordringer, som er med til at udvikle dig som svømmetræner og som person
 • deltagelse i workshop og netværksmøder ang. talentudvikling sammen med Parasport Danmarks øvrige trænere.

Har dette fanget din interesse, så kontakt endelig en af os for en uforpligtende snak.

Vi vil gerne høre fra dig senest den 14. august 2019.

Idrætskonsulent Anne-Dorte Andersen, e-mail: ada@parasport.dk, tlf. 21 34 44 24.
Politisk ansvarlig i svømmeudvalget: Morten From, e-mail: digefrom@gmail.com, tlf. 24 67 15 16.