50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys
Licens i Parasport Danmark

Licens i Parasport Danmark

Licensordningen udfases
Licensordningen er under udfasning. For nogle idrætter er det allerede sket. Det gælder de idrætter, som havde sæsonudløb den 31. december 2019 (Boccia). For andre udløber ordningen den 29. februar 2020 (Atletik/RaceRunning, Cykling, Golf, Kajak, Kørestolstennis, Præcisionsorientering, Ridning, Rosport, Sejlsport, Triatlon) og for de sidste den 31. august 2020 (Badminton, Bordtennis, Bueskydning, Bowling, EL-Hockey, Floorball, Goalball, Hockey, Håndbold, Kørestolsbasket, Kørestolscurling, Powerchair Football, Taekwondo, Showdown, Skydning, Snooker, Svømning og Vintersport).

I praksis betyder det, at kun de få, som evt. mangler at tegne licens for indeværende sæson, skal tegne licens. Er man i tvivl, kan man kontakte Anette Svejstrup, tlf. 20 99 03 44, email: asv@parasport.dk


For at deltage i officielle mesterskaber og stævner i Parasport Danmark skal man tegne licens. Det gælder også, hvis du via Parasport Danmark deltager i konkurrencer i udlandet.

Priser

 • Licens i individuelle idrætter: kr. 100,00 pr. person pr. idrætsgren
 • Holdlicens pr. hold: kr. 100,00 kr. x antal spiller på banen + 1 (eksempelvis et fodboldhold med otte spillere: 100 x (8+1) = 900 kr.
 • For juniorhold er prisen det halve. Dette indebærer pt. kun el-hockey, fodbold og goalball.

Hvem kan og skal tegne licens?
For at kunne tegne licens i en idræt, skal man være medlem af en Parasport Danmark-klub, som er registreret med den pågældende idræt. En indløst licens giver ikke i sig selv ret til at deltage i stævner, konkurrencer og/eller træningslejre i Parasport Danmark-regi, men er en betingelser for at kunne deltage.

Idrætsudøvere, der deltager i officielle konkurrencer eller træningslejre i Parasport Danmark-regi uanset niveau, skal tegne licens. Hvis man deltager i flere idrætter, skal der tegnes en licens for hver idræt.

Hvordan gør du?
Licens tegnes på www.parasport.dk > Klubber > Klub-login, hvor du skal bruge klubbens nummer og password.

Licens kan tegnes løbende. Sidst på måneden vil klubbens kontaktperson til Parasport Danmark modtage en faktura på beløbet, som klubben har tegnet licens for. Den skal betales inden for ca. 14 dage efter modtagelsen.

Indløst licens gælder fra den dag, klubben har registret oplysningerne på www.parasport.dk og frem til sæsonens udløb. I sommeridrætter løber en sæson fra 1. marts - 28. februar og i vinteridrætter 1. september - 31. august. Boccia dog fra 1. januar - 31. december og fodbold fra 1. juli - 30. juni.

En måned før en sæsons udløb udsendes der via mail til alle klubbers Parasport Danmark-kontaktpersoner besked om, at det er tid for at forny licenser og evt. tegne nye licenser. Alle klubber har modtaget et brev med klubbens nummer og password, samt en brugervejledning til Parasport Danmarks klubpakke. Licenssystemet er en del af Parasport Danmarks klubpakke, og skulle enkelte klubber mangle klubbens nummer og password samt brugervejledningen kan dette rekvireres på support@parasport.dk

Klubbers og licenstageres forpligtigelser
Det er klubbens pligt og ansvar, at de udøvere, der deltager i licenskrævende arrangementer, har løst licens i den idrætsgren, de deltager i. Licenstagere er forpligtet til at efterleve Parasport Danmarks regler og vedtægter, som er gældende for den idrætsgren, han/hun har tegnet licens til.

Overtrædelse eller manglende licens kan medføre:

 • Tab af opnåede points
 • Nægtet videre deltagelse
 • Tab af rettigheder
 • Inddragelse af licens
 • Økonomiske sanktioner

Idrætsudvalgenes tilsyn
Idrætsudvalgene i Parasport Danmark skal løbende tilse, at alle deltagere i stævner og træningslejre har tegnet licens. Breddeudvalget er politisk ansvarligt for Parasport Danmarks licensordning.

Licens i almenklubber
Idrætsudøvere i almene idrætsklubber oplever til tider, at det er svær at få klubben til at indløse licens. Er det tilfældet, kan man i stedet på egen hånd søge licens ved at kontakt support@parasport.dk med følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Post nr.
 • By
 • E-mail
 • Klub nr.

Support til licens i Parasport Danmark
IT Chef Mansoor Siddiqi
Tlf.: 40 84 24 57
Mail: msi@parasport.dk