Parasport Danmark logo hvid.png

Fodbold for alle i DBU-klubber

Fodbold for alle i DBU-klubber er et nyt samarbejde mellem DBU og Parasport Danmark om støtte til opstart af fodboldtilbud for spillere med handicap.

Fodbold for alle i DBU-klubber

Vil din klub være med til at oprette tilbud for mennesker med handicap? Der er mange muligheder:

 • Hold for spillere med udviklingshandicap
 • Hold for spillere med CP (spasticitet) eller andre lettere bevægelseshandicap
 • Blindefodbold for spillere med synshandicap
 • Kørestolsfodbold for spillere i elkørestole
 • Hold for spillere, som af mange årsager ikke kan fungere på almindelige hold
 • Unified Fodbold, hvor udviklingshæmmede og spillere uden handicap spiller sammen

Med Fodbold for alle i DBU-klubber er det nemt at komme i gang. Projektet tilbyder:

 • Rådgivning til organisering og rekruttering af spillere af en konsulent fra Parasport Danmark
 • Hjælp til træningsopstart af en træner med erfaring med målgruppen
 • Kursus i træning af mennesker med udviklingshandicap og autisme/ADHD
 • Et kontant tilskud på 5.000 kr., som kan anvendes til eks. spillertøj eller trænergodtgørelser
 • Hvis man opretter et fodboldtilbud i samarbejde med en specialskole eller specialklasserække kan man med fordel i stedet blive en del af projekt Superleder

Inklusion
Idræt for mennesker med handicap foregår ofte i almenidrætsforeninger. Det er en klar tendens ikke mindst i fodbold. Af de 78 klubber i Parasport Danmark, som tilbyder fodbold, er langt de fleste almene fodboldklubber i DBU. Mange af disse klubber er kommet til inden for de sidste år. Måske skal din klub være den næste, som tilbyder fodbold for mennesker med handicap.

Overvejelser inden I går i gang
Umiddelbart tænker mange måske, at de ikke har trænere med de nødvendige kompetencer. Erfaringer viser, at næsten alle gode fodboldtrænere vil være gode trænere for mennesker med handicap. Den begrænsede og nødvendige opkvalificering klares med hjælp fra erfarne fodboldtrænere fra Parasport Danmark. Selvfølgelig kan adgang til baner og rekruttering af trænere være en udfordring. Men den største udfordring vil formentlig være rekruttering af spillere med handicap. Derfor vil det være en stor fordel, hvis I har kontakt til en målgruppe (personer med handicap, pårørende, skoler, institutioner m.m.).

Muligheder på sigt
Når I får oprettet et hold, vil der være muligheder for deltagelse i stævner og turneringer i Parasport Danmark rettet mod forskellige målgrupper (udviklingshæmmede, bevægelseshæmmede og kørestolsbrugere).

Hvordan kommer I med?
Udfyld en kort ansøgning på dette link. Der kan ansøges løbende dog senest den 29. maj 2020. I kan forvente af få svar på ansøgning senest fire uger efter den er afsendt.

Kontakt
Allan Nielsen, formand for Parasport Danmarks fodboldudvalg
Tlf.: 28 90 16 01
Mail: optimisten@outlook.com

Line Damkjær Kruse, Idrætskonsulent i Parasport Danmark
Tlf.: 51 28 71 35
Mail: ldk@parasport.dk

label