Parasport Danmark logo hvid.png

Læs mere om UAF

Den helt central del af Unge Atleter i Front er vores udviklings- og talenthold i atletik, bordtennis, CP-fodbold, goalball, ridning og svømning.

Unge Atleter i Front (UAF) er den centrale børne- og ungeindsats i Parasport Danmark for udøvere med et bevæge- eller synshandicap. Her er fokus på seks idrætter: atletik, bordtennis, CP-fodbold, goalball, ridning og svømning. De seks idrætter fungerer som et samarbejde imellem Parasport Danmarks klubber, forbundets idrætsudvalg i de seks idrætter samt specialforbund i atletik, bordtennis, ridning og svømning.

Udvalgte trænere
UAF har tilknyttet højtkvalificerede udviklings- og talenttrænere i de respektive idrætter. Trænernes centrale opgaver er at støtte den enkelte udøver til at opnå sit sportslige potentiale. Trænerne er i løbende kontakt med de unge atleters klubtrænere og kan yde råd og vejledning omkring træning og inklusion i den daglige træningssituation. Trænerne er ansvarlige for træningssamlinger, rekrutteringsevents og deltager med vores talenthold ved konkurrencer i ind- og udland.

Udviklings- og talenthold
Den helt central del af Unge Atleter i Front er vores udviklings- og talenthold i de seks idrætter. Målet med disse hold er at skabe gode sportslige og sociale ungemiljøer, hvor deltagerne kan udvikle sig i deres idræt under trygge rammer og være en del af et stærkt socialt fællesskab sammen med andre unge i samme situation.

  • Udviklingsholdene er for børn og unge, som træner minimum én gang om ugen, der ønsker mere end blot det lokale klubtilbud og med tiden har ambitioner om at komme på et talenthold. Deltagere på udviklingshold bliver inviteret med på talentholdssamling 1-2 gange om året, og nogle idrætter har fællestræninger rundt om i landet for både udviklings- og talentholdene.
  • Talentholdene er for dem, som enten drømmer om landsholdet en dag eller bare elsker at træne og være med på de samlinger og stævner, der tilbydes på dette niveau. En talentudøver træner minimum to gange om ugen alt efter hvilken idræt, man dyrker. I nogle idrætter er træningskravene og forventningen om selvtræning større end på udviklingsholdene. Som en del af talentholdet bliver man inviteret til at deltage ved stævner i ind- og udland, hvor deltagerne både sportsligt og socialt bliver udfordret og får en masse oplevelser. Når man er talentholdsudøver, er man rollemodel og ambassadør for parasporten. Talenterne hjælper ofte med som hjælpetrænere, når der afholdes eksempelvis rekrutteringsdage.

Aktiviteter
Én gang om året samles alle talenthold til Pressalit Junior Sports Academy, der er en weekend, hvor forskellige temaer omkring de unges sportslige udvikling bliver præsenteret. Alle temaer er relevante på tværs af idrætterne og trækker på erfaringer fra Pressalit Sports Academy for forbundets landsholdsudøvere. Unge Atleter i Front skal vise de unge udøvere, at det gør en stor forskel at have viden om alle aspekter af det at være idrætsudøver, og at de kan lære meget i mødes på tværs af idrætterne.

Parasport Danmark afholder rekrutteringsdage så som Parasportens Dag, hvor der er mulighed for at komme og blive trænet af vores dygtige trænere og møde de udøvere, som allerede er en del af Unge Atleter i Front.

Læs mere om Parasport Danmarks Unge Atleter i Front-indsats i folderen, der kan hentes herunder.

Download flyeren Unge Atleter i Front som Word-fil
Download flyeren Unge Atleter i Front som PDF-fil