50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Holdinklusion

Holdinklusionsmodellen tager udgangspunkt i et samarbejde mellem idrætsforening og specialskole. Målet er at oprette et nyt fritidstilbud i idrætsforeningen, hvor træningen tilpasses skolens elevgruppe.

Holdinklusion

Holdinklusionsmodellen tager udgangspunkt i et samarbejde mellem idrætsforening og specialskole. Målet er at oprette et nyt fritidstilbud i idrætsforeningen, hvor træningen tilpasses skolens elevgruppe.

Målgruppen for holdinklusion er således børn og unge fra 0.-10. klasse, som går på specialskole eller i specialklasse – primært børn og unge med udviklingshandicap, ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder og/eller større fysiske funktionsnedsættelser.

GRUNDMODEL
Holdinklusion tager udgangspunkt i grundmodellen herunder. I praksis tilpasses modellen den lokale kontekst i dialog med skole, forening, forældre og Parasport Danmark.

Gennem tre trin understøttes inklusionen i idrætsforeningen, så det bliver en god og tryg start for både udøvere, forældre og forening.

 • Trin 1:
  Parasport Danmark hjælper specialskole og idrætsforening med at finde sammen, og i fællesskab lægges der en plan for det nye fritidstilbud i foreningen.
 • Foreningen rekrutterer trænere og udpeger en superleder. Da der er tale om to forskellige roller og opgaver i projektet, er træner og superleder som udgangspunkt ikke den samme.
 • Forældreopbakning er af afgørende betydning for børnenes deltagelse i idrætten. De inviteres derfor til et fælles opstartsmøde med foreningen, skolen og Parasport Danmark i forbindelse med en af de første træninger.

Trin 2:

 • Holdet begynder den ugentlige træning. Foreningens trænere står for træningen, imens personale fra skolen støtter op om de deltagende børn, hvilket skal være med til at sikre en tryg opstart for både børnene og foreningen.
 • Superlederen følger holdet tæt og sørger for, at de får en god introduktion og inklusion i foreningen. Superlederen er løbende i dialog med forældre, trænere, skolens personale og Parasport Danmark og er klar til at rydde eventuelle udfordringer af vejen.

Trin 3:

 • Skolens personale trækker sig ud af træningen, som fortsætter i foreningen med forældrenes opbakning. Det forventes fortsat, at skolen bakker op om idrætstilbuddet ved at støtte og motivere eleverne til fortsat deltagelse.
 • Superlederen og Parasport Danmark arrangerer et fællesmøde mellem skole og forening, hvor der laves aftaler for fremtiden.
  Holdet fortsætter i foreningen som et almindeligt hold med lidt ekstra opmærksomhed.

SUPERLEDER
Superlederen er en ekstra ressourceperson, som udpeges i foreningen. Superlederen tager initiativ til inkluderende aktiviteter og sørger for at rydde eventuelle forhindringer af vejen. På den måde kan træneren koncentrere sig om den gode træning, forældrene kan fokusere på at være forældre, og børnene har ro til at have det sjovt, blive en del af fællesskabet og prøve kræfter med idrætten.

Superlederen er en nøgleperson, der eksempelvis…

 • Sørger for at rydde eventuelle forhindringer af vejen
 • Skaber trygge rammer for deltagerne
 • Arrangerer inkluderende aktiviteter i foreningen
 • Er i dialog med forældrene og skolen
 • Tilmelder holdet stævner og arrangementer
 • Synliggør holdet på foreningens hjemmeside og facebookside
 • Sparrer med Parasport Danmark og kommunen 

VIL DIN SKOLE/FORENING VÆRE MED?
Ring til os eller send os en mail. Vi glæder os til at høre fra jer.

KONTAKT
Projektleder Stine Sloth Jensen
Tlf.: 6118 5703
E-mail: ssj@parasport.dk