50 Års Jubilæumslogo 1971 2021 Bredformat Lys

Superleder

Med projekt Superleder støtter Parasport Danmark børn og unge med funktionsnedsættelse i at blive en del af den almene idrætsforening.

Superleder

Formålet med projekt Superleder er at inkludere børn og unge med et fysisk handicap, udviklingshandicap, ADHD, autisme, generelle indlæringsvanskeligheder eller lignende i de almene idrætsforeninger. Projektet indebærer to grundmodeller: Enkeltinklusion og Holdinklusion. Enkeltinklusionsmodellen henvender sig til børn og unge primært med fysisk funktionsnedsættelse eller synshandicap, der med lidt støtte kan indgå på et eksisterende hold i idrætsforeningen. Holdinklusion henvender sig til specialskoler/-klasser, kommuner og idrætsforeninger, der ønsker at oprette et tilpasset hold i foreningen for specialskolens elever.

Kontakt
Projektleder Stine Sloth Jensen
Tlf.: 61 18 57 03
E-mail: ssj@parasport.dk