Parasport Danmark logo hvid.png

Hvad er en sportsskole?

Parasport Danmarks sportsskoler er dagskoler med idræt, aktivitet og leg i sommerferien. Det er fællesskab, liv og læring i fire dage.

Hvad er en Sportsskole?
Parasport Danmarks sportsskoler er et idrætstilbud i dagskole-form i sommerferien for børn og unge. Det er fællesskab og leg, liv og læring over fire dage. Deltageren vælger én idræt, som han/hun følger hver dag. Om eftermiddagen er der andre aktiviteter – så deltagerne kan møde hinanden på tværs af idrætslinjerne.

Hvem deltager?
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap/funktionsnedsættelse, fx børn og unge med udviklingshæmning, generelle indlæringsvanskeligheder, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind, arm-ben-defekt/AMC, dværgvækst eller andre bevægelseshandicap - eller børn og unge, som er blinde eller svagtsynede.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med. 

En forudsætning for at deltage alene uden voksenledsagelse er, at deltageren kan klare sig og kan indgå på et hold med andre børn.

Forældre, pædagogisk personale eller personlige hjælpere deltager gratis, og vi anbefaler, at alle voksne også møder omklædt og tager aktiv del i aktiviteterne, hvor det giver mening.

Idrætterne
Der er altid flere idrætter at vælge imellem på en Sportsskole. En eller flere af følgende idrætter kan findes på en sportsskole: Fodbold, atletik, boldspil for kørestolsbrugere, dans, el-hockey, hockey/floorball, gymnastik og motorik og leg, svømning, el-hockey, håndbold og RaceRunning.

Idrætsholdene er sammensat af deltagere med forskellige forudsætninger – og det fungerer godt. Instruktørerne er dygtige.

Forplejning
Der er forskellige ordninger på sportsskolerne. Nogle steder skal deltagerne medbringe deres egen frokost – andre steder er det ikke tilladt at medbringe sin egen mad – og atter andre steder kan man købe mad og drikke.

Se hvad der gælder på din sportsskole.

Pris
Deltagergebyret er kr. 500,- pr. deltager – uden forplejning. Dog er der lokale variationer – og enkelte sportsskoler har fripladsordninger pga. særlige kommunale tilskud.

Se hvad der gælder på din Sportsskole.

Betalingsoplysninger kommer i mailsvaret i forbindelse med tilmeldingen. Beløbet indbetales efter anvisningen.