Parasport Danmark logo hvid.png

Vordingborg

Vordingborg

Vordingborg Handicapidræt inviterer til endnu en gang Sportsskole og Sportscamp med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade - sammen med andre børn og unge med et handicap.

Uge 30
Tirsdag den 23. juli til-og-med fredag den 26. juli
Alle dage kl. 10.00-15.00.

Tilmeldingsfrist inden 15. juni 2019

Kontaktoplysninger:
Preben Vagner
Sportsskoleleder
Telefon: 40 83 63 47
E-mail: vhi.kontor@gmail.com

www.handicapidraet.dk/

Læs om Sportskolen i Vordingborg før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse.
Unge +18 år kan tilmelde sig SPORTSCAMP (samme koncept)

Eksempelvis:

  • generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet.
  • fysisk funktionsnedsættelse som CP, Rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps
  • blinde eller svagsynede.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
Eksempelvis, hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge…

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen.

Vil du tilmelde mere end én deltager – så vælg ”Institution” i tilmeldingen…
Saml alle informationer om de deltagere, du vil indskrive.
Se spørgsmålene her (PDF).
Hver gang du er færdig med én deltager – så vælger du bare ”lav en ny tilmelding til samme institution” – og du sparer at indskrive alle kontaktinformationerne igen og igen…
Skal du indskrive flere deltagere på et senere tidspunkt – så skal du starte forfra og indskrive kontaktinformationerne igen…

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

Personlige hjælpere, forældre eller pædagogisk personale skal ikke betale for deltagelse.
Vi forventer, at alle møder omklædte og klar til at være med i idrætterne/aktiviteterne, hvor det giver mening.

Kostordningen skal dog betales af alle, hvis den bestilles.

OBS! Kørestolsbrugere som melder sig til ”Bevægelse og leg” skal have egen hjælper med!

Arrangører
Sportsskolen arrangeres af Vordingborg Handicap Idræt i samarbejde med Parasport Danmark.

HVAD
På Sportsskole/sportscamp vælger deltageren én idræts-aktivitet, som man er med i hver formiddag.

  • Boldspil – for alle handicapgrupper
  • Bevægelse & leg – for alle handicapgrupper
  • Friluft aktiviteter - for alle handicapgrupper (her skal medbringes tøj i forhold til vejret)

ALLE kan deltage i ALLE aktiviteter – også kørestolsbrugere!!
NB! Idrætsholdene oprettes kun ved minimum 6 deltagere.
Hver eftermiddag har vi særskilt Aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget helt andet, og lære nogle andre at kende.
Hver morgen og hver eftermiddag starter og slutter vi fælles alle sammen. Hver eftermiddag slutter vi af med fælles frugt og vand, ligesom der vil være gratis frugt om formiddagen.

Program, foreløbigt:

Tid Tirsdag 23. juli Onsdag 24. juli Torsdag 25. juli Fredag 26. juli
10.00 Velkomst (alle er klædt om og klar til at gå i gang)
10.15 Din idræt
12.00 Frokost – enten medbragt eller tilkøbt
13.00 Særskilt Aktivitetsprogram arrangeres
14.30
Fælles afslutning Frugt – 14.00 Fuld-Fart i hallen for alle - også forældre/pårørende.
Diplomoverrækkelse
Kage, saft og kaffe…
15.00 Farvel og tak for i dag


HVOR
Sportsskolen afholdes i og omkring Kastruphallen,
Sct. Clemensvej 27, Ndr. Vindinge, 4760 Vordingborg.
Uge 30: tirsdag den 23. juli til-og-med fredag den 26. juli 2019
Alle dage kl.10.00-15.00.

PRIS
6–17 år kr. 500,- pr. deltager
18+ år kr. 750,- pr. deltager (Sportscamp)
Prisen inkluderer sportsskolepakken - også til deltagere på Sportscamp.

Betaling sker ved bankoverførsel. (EAN-opkrævning for skoler/institutioner).
Betalingsoplysninger kommer med mailsvaret, når en deltager en tilmeldt.
Deltagergebyret refunderes ikke i tilfælde af afbud, efter 15. juni.

Vi kan optage 50 deltagere. Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Økonomisk støtte
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til Sportsskolen.
Vordingborg Handicap Idræt ansøger donationer og sponsorater lokalt.
Vordingborg kommune stiller faciliteter til rådighed.

Mad og drikke:
Deltagere kan medbringe egen mad og drikke.

Vordingborg Handicap Idræt tilbyder en kostordning:
Det er en sund og god menu varieret fra dag til dag.
Kostordningen bestilles ved tilmeldingen, sæt X
– og betal samtidig med tilmelding.
Prisen er kr. 250,- pr. person for frokostbuffet alle 4 dage.
Kr. 75,- pr/dag pr. person.

Husk at bestille mad til hjælper/ledsager.

Fotografering til offentliggørelse
Vi vil gerne fotografere deltagerne på Sportsskolen – og måske også optage små filmbider. 
Vi vil bruge billeder og film i foreningsregi og i Parasport Danmark – til foldere, invitationer og omtaler af idrætsaktiviteter for børn og unge på hjemmesiden og på Facebook.

Som følge af Persondatalovgivningen, GDPR skal vi indhente samtykke for fotografering og brug af billeder – dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Det har stor betydning for os, at I vil give os lov til at bruge billeder af Jeres barn.

På forhånd tusind tak.

Vi inviterer også pressen og håber på besøg med god omtale i medierne lokalt...

 

Vi glæder os til at se dig!