Parasport Danmark logo hvid.png

Viborg

Viborg

Parasport Viborg, Viborg Handicapidrætsforening og Ørum Idrætsforening inviterer til 4 dages sportsskole med masser af idræt, sjov og ballade sammen med andre børn og unge i skolealderen med handicap eller funktionsnedsættelse.

Uge 27
Mandag den 29. juni – torsdag den 2. juli 2020.
Alle dage kl. 9.00-15.00.

Tilmeldingsfrist 15. maj 2020.

Kontaktoplysninger:

Dea Høegh
Sportsskoleleder
Tlf.: 30 71 04 28
Mail: sportsskoleviborg@outlook.dk

www.parasportviborg.dk
www.vhif.dk
www.orum-if.dk

Læs om Sportsskolen i Viborg før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse, f.eks. børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet, eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andet bevægelseshandicap.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med (bror, bedstemor, nabo eller lignende). F.eks. hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge. Forældre, pædagogisk personale og personlige hjælpere deltager gratis.

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen i bunden af siden.

Vil du tilmelde mere end én deltager, så vælg ”Institution” i tilmeldingen. Hver gang du er færdig med én deltager, så kan du vælge ”lav en ny tilmelding til samme institution”. På den måde sparer du at indskrive basiskontaktinformationerne igen og igen. Hvis du på et senere tidspunkt vil indskrive flere deltagere, skal du starte fra begyndelsen.

Sportsskolen arrangeres af Parasport Viborg, Viborg Handicap Idrætsforening og Ørum Idrætsforening i samarbejde med Parasport Danmark.

HVOR
Hallen ved Finderuphøj skole, Spættevej 2, 8800 Viborg

HVORNÅR
Uge 27 fra mandag den 29. juni til torsdag den 2. juli 2020. Alle dage 9.00-15.00.

HVAD
Hver formiddag følger deltagerne en selvvalgt idræt, og om eftermiddagen har vi et særskilt aktivitetsprogram med fælles aktiviteter såsom fællesidræt, hoppeland og opvisning for forældre og pårørende.

Deltagerne kan vælge én af følgende idrætter om formiddagen (samme idræt hver dag):

  • Fodbold – for gående
  • Kørestolsidræt – for både gående og kørestolsbrugere
  • Boldspil blandede boldsjer – for gående
  • Gymnastik – for både gående og kørestolsbrugere

Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere. Vi kan optage op til 80 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Der skal være mindst 25 deltagere, før sportsskolen gennemføres.

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

PROGRAM

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
08.30 Pasningsordning
09.30 Velkomst og fælles start
10.00 Din idræt
12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost
13.00 Idræt på tværs Idræt på tværs Idræt på tværs Idræt på tværs
14.30- 15.00 Fælles afslutning Opvisning for forældre og pårørende.
Medalje og diplomoverrækkelse.
Farvel og tak.
15.00-15.30 Pasningsordning

Endeligt program sendes til de tilmeldte.

PRIS
Prisen er kr. 500,- og inkluderer sportsskolepakken.
Betaling sker ved bankoverførsel (mulighed for EAN-opkrævning for institutioner).
Betalingsoplysninger bliver sendt på mail efter tilmelding.

FORPLEJNING
Deltagerne kan medbringe egen mad og drikke eller tilkøbe en madpakke inkl. saft for kr. 150,- for alle 4 dage. Der er gratis frugt hver dag til deltagerne.
Madpakke bestilles ved tilmelding og betales sammen med deltagergebyret. Husk også at bestille til og betale for madpakke til hjælpere/ledsagere.

PASNINGSORDNING
Forudsat at jeres barn kan deltage uledsaget på sportsskolen, tilbyder vi at passe jeres barn uden for sportsskolens program, så I kan aflevere tidligere og hente senere. På den måde kan I gå på arbejde, mens jeres barn går på sportsskole.

Der er åbent i tidsrummet kl. 8.30-15.30.

ØKONOMISK STØTTE
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til Sportsskolen.
Arrangørerne søger donationer og sponsorater lokalt.

 

Vi glæder os til at se dig!