Parasport Danmark logo hvid.png

Odense

Odense

Kørestolsrugbyklubben Valhalla Warriors i Odense inviterer til 4 dages sportsskole med masser af idrætsaktivitet, sjov og ballade sammen med andre børn og unge i skolealderen med handicap eller funktionsnedsættelse.

Uge 27
Tirsdag den 30. juni - fredag den 3. juli 2020.
Alle dage kl. 9.00 - 13.00

Tilmeldingsfrist 27. april 2020

 

Kontaktoplysninger:

Malene L. T. Madsen
Sportsskoleleder
Tlf.: 42 51 22 31
Mail: maleneltmadsen@gmail.com

 

Læs om Sportskolen i Odense før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse, f.eks. børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet, eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andet bevægelseshandicap.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
F.eks. hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge. Forældre, pædagogisk personale og personlige hjælpere deltager gratis.

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen i bunden af siden.

Vil du tilmelde mere end én deltager, så vælg ”Institution” i tilmeldingen. Hver gang du er færdig med én deltager, så kan du vælge ”lav en ny tilmelding til samme institution”. På den måde sparer du at indskrive basiskontaktinformationerne igen og igen. Hvis du på et senere tidspunkt vil indskrive flere deltagere, skal du starte fra begyndelsen.

Sportsskolen arrangeres af Valhalla Warriors Kørestolsrugby i Odense i samarbejde med Parasport Danmark.

HVOR
Idrætsfaciliteter på Syddansk Universitet (SDU), Campusvej 55, 5230 Odense (M).

HVORNÅR
Uge 27 fra tirsdag den 30. juni til fredag den 3. juli 2020. Alle dage kl. 9.00 -13.00.

HVAD
Hver morgen starter vi fælles i hallen. Hver formiddag følger deltagerne en selvvalgt idræt, og om eftermiddag har vi et særskilt aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget andet og lære nogle andre at kende. Hver dag slutter vi fælles af i hallen, på atletikbanen eller boldbanerne afhængigt af dagens program og vind og vejr.

Deltagerne kan vælge én af følgende idrætter om formiddagen (samme idræt hver dag):

  • Fodbold og håndbold – for gående
  • Kørestolsaktiviteter – for deltagere med nedsat fysisk funktion
  • Multisport (gymnastik, dans, leg, mm.) – for alle

Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere. Vi kan optage 60 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

PROGRAM

Tid Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00-9.00 Mulighed for pasning
9.00-9.15 Fællesstart Fællesstart Fællesstart Fællesstart
9.15-9.45 Linjeidræt Linjeidræt Linjeidræt Friluftsaktiviteter
9.45-10.00 Formiddagspause Formiddagspause Formiddagspause
10.00-11.30 Linjeidræt fortsat Linjeidræt fortsat Linjeidræt fortsat
11.30-12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost
12.00-13.00 Stille/høj aktivitet Stille/høj aktivitet Stille/høj aktivitet Medaljeoverrækkelse og fælles afslutning med dans
13.00-16.00 Mulighed for pasning

Endeligt program sendes til de tilmeldte.

PRIS
Prisen er kr. 500,- pr. deltager og inkluderer sportsskolepakken.
I særligt tilfælde kan du som deltager ansøge om reduktion i deltagerprisen. Kontakt da sportsskolelederen.
Betaling sker ved bankoverførsel (mulighed for EAN-opkrævning for institutioner).
Betalingsoplysninger bliver sendt på mail efter tilmelding.  

PASNINGSORDNING
Forudsat at jeres barn kan deltage uledsaget på sportsskolen, tilbyder vi at passe jeres barn uden for sportsskolens program, så I kan aflevere tidligere og hente senere. På den måde kan I gå på arbejde, mens jeres barn går på sportsskole. Der er åbent i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Pris kr. 600,- pr. deltager for alle 4 dage. Pasningsordning bestilles ved tilmelding og betales sammen med deltagergebyret.

MAD OG DRIKKE
Deltagerne skal selv medbringe mad og drikke til formiddagspause og frokost.

ØKONOMISK STØTTE
Valhalla Warriors ansøger donationer og sponsorater lokalt.
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til Sportsskolen.

 

Vi glæder os til at se dig!