Parasport Danmark logo hvid.png

Fredericia

Fredericia

Gymnastikforeningen 94 inviterer til 4 dages Sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade sammen med andre børn og unge i skolealderen med handicap eller funktionsnedsættelse.

Uge 27
Tirsdag den 30. juni - fredag den 3. juli 2020.
Alle dage kl. 9.30-14.30.

 

Tilmeldingsfrist 15. juni 2020

Kontaktoplysninger:

Gitte Bendixen
Sportsskoleleder
Tlf.: 25 30 54 80
Mail: gittebendixen@me.com

Alternativ kontakt Fredericia Kommunes Idrætskonsulent

Kristoffer Riddersholm
Tlf.: 25 46 66 37
Mail:  kristoffer.riddersholm@fredericia.dk

 

Læs om Sportskolen i Fredericia før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse, f.eks. børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet, eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andet bevægelseshandicap.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
F.eks. hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge. Forældre, pædagogisk personale og personlige hjælpere deltager gratis.

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen i bunden af siden.

Vil du tilmelde mere end én deltager, så vælg ”Institution” i tilmeldingen. Hver gang du er færdig med én deltager, så kan du vælge ”lav en ny tilmelding til samme institution”. På den måde sparer du at indskrive basiskontaktinformationerne igen og igen. Hvis du på et senere tidspunkt vil indskrive flere deltagere, skal du starte fra begyndelsen.

Sportsskolen arrangeres af Gymnastikforeningen 94 i samarbejde med Fredericia Kommunes Feriesjov og Parasport Danmark.

HVOR
Kirstinebjerghallen, Havepladsvej 175, 7000 Fredericia

HVORNÅR
Uge 27 fra tirsdag den 30. juni til fredag den 3. juli. Alle dage kl. 9.30 - 14.30

HVAD
Hver morgen starter vi fælles i hallen. Hver formiddag følger deltagerne en selvvalgt idræt, og om eftermiddagen har vi et særskilt aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget andet og lære nogle andre at kende.

Deltagerne kan vælge én af følgende idrætter om formiddagen (samme idræt hver dag):

  • Gymnastik 
  • Basketball
  • Håndbold

Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere. Vi kan optage op til 30 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

PROGRAM

Tid Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
9.30 Ankomst
9.45 Velkomst og fælles start i hallen
10.00 Din idræt Din idræt Din idræt Din idræt
12.00 Frokost
13.00 Aktivitetsprogram. Opvisning i hallen for forældre / pårørende.
Medalje- og diplomoverrækkelse.

14.15 Fælles afslutning i hallen.
Frugt og saft i cafeteriaet.
14.30 Tak for i dag!


PRIS
Det er gratis for deltagere bosiddende i Fredericia Kommune.
For øvrige deltagere er prisen kr. 500,-.
Sportsskolepakken er til alle deltagere.
Betaling sker ved bankoverførsel. Betalingsoplysninger bliver sendt på mail efter tilmelding.

FORPLEJNING
Egen mad og drikke skal medbringes.

ØKONOMISK STØTTE
Fredericia Kommunes Feriesjov dækker deltagergebyret for deltagere bosiddende i Fredericia Kommune. 
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til sportsskolen.

 

Vi glæder os til at se dig!