Parasport Danmark logo hvid.png

Fredericia

Fredericia

De lokale arrangører ser sig desværre nødsaget til at aflyse Sportsskolen i år pga. for få tilmeldinger inden tilmeldingsfristen. Vi satser på større succes til næste år.

 

Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening inviterer hermed til 4 dages Sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade - sammen med andre børn og unge i skolealderen med funktionsnedsættelse eller et handicap.

Uge 32 fra mandag den 5. august til-og-med torsdag den 8. august

Tilmeldingsfrist inden den 15. juni 2019

Kontaktoplysninger:

Sportsskoleleder
Mark Hjort
Telefon: 25 20 40 45
mark.hjort@fredericia.dk

http://www.bpidræt.dk

Alternativ kontakt Fredericia Kommunes Idrætskonsulent

Kristoffer Riddersholm
Telefon: 25 46 66 37
E-mail:  kristoffer.riddersholm@fredericia.dk

 

Læs om Sportskolen i Fredericia før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 


HVEM

Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse.
Eksempelvis:

 • generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet.
 • fysisk funktionsnedsættelse som CP, Rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps
 • blinde eller svagsynede.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
Eksempelvis hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge…

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen.
Vil du tilmelde mere end én deltager – så vælg ”Institution” i tilmeldingen…
Saml alle informationer om de deltagere, du vil indskrive. 
Se spørgsmålene hér (PDF).
Hver gang du er færdig med én deltager – så vælger du bare ”lav en ny tilmelding til samme institution” – og du sparer at indskrive alle kontaktinformationerne igen og igen…
Skal du indskrive flere deltagere på et senere tidspunkt – så skal du starte forfra og indskrive kontaktinformationerne igen…
Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.
Personlige hjælpere, forældre eller pædagogisk personale skal ikke betale for deltagelse. 
Vi forventer, at alle møder omklædte og klar til at være med i idrætterne/aktiviteterne, hvor det giver mening.
Kostordningen skal dog betales af alle, hvis den bestilles

Arrangør
Sportsskolen arrangeres af Bjedstrup-Pjedsted Idrætsforening i samarbejde med Fredericia Kommunes Feriesjov og Parasport Danmark.

HVAD

For at sikre bedste og sjoveste undervisning inviterer vi instruktører fra andre idrætsforeninger i Fredericia, som har idrætterne og målgrupperne på deres program.
På Sportsskolen skal deltagerne vælge én idræt, som de har lyst til at deltage i hver formiddag:

 • Gymnastik – bevægelse og leg - for ALLE
  Alt det bedste fra gymnastikkens verden tilpasset deltagernes forudsætninger.
  Deltagerne udfordres individuelt i grupper – og vi kommer til at bruge hele kroppen.
  Motorisk træning; koordination, styrke- og balance. Det bliver SÅ godt!
 • Hockey – for gående
  Der skal spilles, skydes og rammes – og scores. Der skal hyggespilles og leges med hockey på deltagernes niveau.
 • Basketball – for gående
  Der skal dribles, kastes og gribes – dunkes og scores. Der skal hyggespilles og leges med basket på deltagernes niveau.

NB! Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere.

Vi tilstræber at funktionsopdele på idrætterne – til alles bedste, både fagligt og socialt.
Hver eftermiddag har vi særskilt Aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget helt andet, og lære nogle andre at kende.

Hver morgen og hver eftermiddag starter og slutter vi fælles alle sammen i hallen.
Hver eftermiddag slutter vi af med frugt og vand i cafeteriaet.

Program, foreløbigt:

Tid Mandag 5/8 Tirsdag 6/8 Onsdag 7/8 Torsdag 8/8
9.30 Ankomst
9.45 Velkomst og Fælles start i hallen
10.00 Din idræt Din idræt

Din idræt

Din idræt

12.00 Frokost – egen medbragt eller købe kostordning
13.00 Prøv noget andet – Særskilt Aktivitetsprogram arrangeres. Opvisning i hallen for alle -også for forældre / pårørende.

Medalje- og diplom
overrækkelse, alle deltagerne kaldes op ved navn.

Boller,
 saft og kaffe
14.15 Fælles afslutningsleg i hallen. 
Frugt og saft i cafeteriaet.
14.30 Tak for i dag!


HVOR
Bredstrup-Pjedsted Hallen
Ågade 70, 7000 Fredericia

Uge 32 fra mandag den 5. august til-og-med torsdag den 8. august. Alle dage kl. 9.30 - 14.30
Endeligt program sendes til de tilmeldte.
Vi kan optage 50 deltagere – og pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet

PRIS
Det er gratis for deltagere bosiddende i Fredericia Kommune.
For alle øvrige er prisen kr. 500,- pr. deltager.
Sportsskolepakken er til alle deltagere.
Betaling sker ved bankoverførsel.
Betalingsoplysninger kommer i svar-mailen ved indskrivning.
EAN-opkrævning for institutioner er en mulighed, hvis det ønskes.

Økonomisk støtte
Fredericia Kommunes Feriesjov dækker deltagergebyret for deltagere bosiddende i Fredericia kommune. 
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til sportsskolen.

Mad og drikke
Egen mad og drikke kan medbringes.

Vi tilbyder madordning: 
Det er en lækker frokost sandwich hver dag samt frugt og saft hver formiddag og eftermiddag. 
Kostordningen bestilles ved tilmeldingen, sæt X og afregnes samtidig med deltagergebyret.
Prisen er kr. 240,- for frokost + frugt alle 4 dage.
Husk også at bestille til hjælpere/ledsagere.

Fotografering til offentliggørelse
Vi vil gerne fotografere deltagerne på Sportsskolen – og måske også optage små filmbider. 
Vi vil bruge billeder og film i foreningsregi og i Parasport Danmark – til foldere, invitationer og omtaler af idrætsaktiviteter for børn og unge på hjemmesiden og på Facebook.

Som følge af Persondatalovgivningen, GDPR skal vi indhente samtykke for fotografering og brug af billeder – dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Det har stor betydning for os, at I vil give os lov til at bruge billeder af Jeres barn.

På forhånd tusind tak.

Vi inviterer også pressen og håber på besøg med god omtale i medierne lokalt... 

 

Vi glæder os til at se dig!