Parasport Danmark logo hvid.png

Aarhus

Aarhus

Idrætsforeningen LAVIA-Århus inviterer til 4 dages sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade sammen med andre børn og unge i skolealderen med handicap eller funktionsnedsættelse.

Uge 28
Tirsdag den 7. juli - fredag den 10. juli 2020.
Alle dage kl. 9.45 -14.30

Tilmeldingsfrist 15. juni 2019

Kontaktoplysninger:

Maria Nielsen
Sportsskoleleder
Tlf.: 22 42 64 01
Mail: rilla.nielsen@gmail.com

www.lavia-aarhus.dk

 

Læs om Sportsskolen i Aarhus før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse, f.eks. børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet, eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andet bevægelseshandicap.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
F.eks. hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge. Forældre, pædagogisk personale og personlige hjælpere deltager gratis.

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen i bunden af siden.

Vil du tilmelde mere end én deltager, så vælg ”Institution” i tilmeldingen. Hver gang du er færdig med én deltager, så kan du vælge ”lav en ny tilmelding til samme institution”. På den måde sparer du at indskrive basiskontaktinformationerne igen og igen. Hvis du på et senere tidspunkt vil indskrive flere deltagere, skal du starte fra begyndelsen.

Sportsskolen arrangeres af handicapidrætsforeningen LAVIA-Århus i samarbejde med Parasport Danmark.

HVOR
Tovshøjskolen v/LAVIA’s klubhus, Janesvej 2, 8220 Brabrand i Aarhus.

HVORNÅR
Uge 28 fra tirsdag den 7. juli til fredag den 10. juli. Alle dage kl. 9.45 -14.30.

HVAD
Hver formiddag følger deltagerne en selvvalgt idræt, og om eftermiddagen har vi et særskilt aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget andet og lære nogle andre at kende. Hver dag slutter vi fælles af med frugt.

Deltagerne kan vælge én af følgende idrætter om formiddagen (samme idræt hver dag):

  • Fodbold – for gående
  • Svøm og leg – for alle
  • Håndbold – for gående
  • Zumba og Dans – for alle
  • Multisport (bevægelse & leg) – for alle
  • El-hockey – for deltagere med nedsat fysisk funktion

Idrætsholdene oprettes ved minimum 6 deltagere. Vi kan optage 60 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

PROGRAM

Tid Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08.00 Pasningsordning
09.45 Velkomst og fælles start i hallen med Sportsskolesangen
10.00 Din idræt Din idræt Din idræt Din idræt
12.00 Frokost
13.00 Prøv noget andet – Særskilt aktivitetsprogram Opvisning i hallen for forældre/pårørende.

Medalje- og diplomoverrækkelse

Boller, saft og kaffe
14.00 Fælles afslutning i hallen med Sportsskolesangen.
Frugt i klubhuset.
14.30 Tak for i dag!
14.30-16.00 Pasningsordning

Endeligt program sendes til de tilmeldte.

PRIS
Prisen er kr. 500,- pr. deltager og inkluderer sportsskolepakken.
Betaling sker ved bankoverførsel (mulighed for EAN-opkrævning for institutioner)
Betalingsoplysninger bliver sendt på mail efter tilmelding.

Aarhus Kommune yder tilskud og tilbyder fripladser til de første 25 privattilmeldte deltagere bosiddende i Aarhus kommune.

FORPLEJNING
Deltagerne kan medbringe egne mad- og drikkevarer eller købe LAVIA’s frokost-buffet inkl. frugt.
Det er en sund og god menu varieret fra dag til dag.
Kostordningen bestilles ved tilmeldingen og betales sammen med deltagergebyret. Husk også at bestille til og betale for kostordning til hjælpere/ledsagere.

PASNINGSORDNING
Forudsat at jeres barn kan deltage uledsaget på sportsskolen, tilbyder vi at passe jeres barn uden for sportsskolens program, så I kan aflevere tidligere og hente senere. På den måde kan I gå på arbejde, mens jeres barn går på sportsskole.
Der er åbent i tidsrummet kl. 8.00-16.00. Pris kr. 200,- pr. deltager for alle 4 dage. Pasningsordning bestilles ved tilmelding og betales sammen med deltagergebyret.

ØKONOMISK STØTTE
Parasport Danmark bidrager økonomisk og praktisk til sportsskolen.
LAVIA-Århus ansøger donationer og sponsorater lokalt.
Aarhus Kommune støtter med tilskud og gratis faciliteter.

 

Vi glæder os til at se dig!