Parasport Danmark logo hvid.png

Aabenraa

Aabenraa

Idrætsforeningen Godt Gået i Aabenraa inviterer til 4 dages sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade sammen med andre børn og unge i skolealderen med handicap eller funktionsnedsættelse.

Uge 27
Mandag den 29. juni - torsdag den 2. juli 2020
Alle dage kl. 9.45-14.30

Tilmeldingsfrist 1. juni 2020

Kontaktoplysninger:

Henrik Juhl
Sportsskoleleder
Tlf.: 22 15 84 74
Mail: henrikjuhl@hotmail.com

www.godtgaaet.dk


 

Læs om Sportskolen i Aabenraa før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse, f.eks. børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet, eller med fysisk funktionsnedsættelse som CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andet bevægelseshandicap.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
F.eks. hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge. Forældre, pædagogisk personale og personlige hjælpere deltager gratis.

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen i bunden af siden.

Vil du tilmelde mere end én deltager, så vælg ”Institution” i tilmeldingen. Hver gang du er færdig med én deltager, så kan du vælge ”lav en ny tilmelding til samme institution”. På den måde sparer du at indskrive basiskontaktinformationerne igen og igen. Hvis du på et senere tidspunkt vil indskrive flere deltagere, skal du starte fra begyndelsen.

Sportsskolen arrangeres af Idrætsforeningen Godt Gået i samarbejde med Parasport Danmark.

HVOR
Aabenraa Arena, Hjelm Allè 3, 6200 Aabenraa

HVORNÅR
Uge 27 fra mandag d. 29. juni til torsdag d. 2. juli 2020. Alle dage kl. 9.45 – 14.30

HVAD
Hver formiddag følger deltagerne en selvvalgt idræt, og om eftermiddagen har vi et særskilt aktivitetsprogram, hvor deltagerne får mulighed for at prøve noget andet og lære nogle andre at kende. Hver dag slutter vi fælles af.

Deltagerne kan vælge én af følgende idrætter om formiddagen (samme idræt hver dag):

  • Fodbold - for en blandet gruppe af gående deltagere
  • Gymnastik, leg og dans – for alle (også kørestolsbrugere)
  • Fodbold - for deltagere med ADHD eller autisme

Idrætterne oprettes ved minimum 6 deltagere. Vi kan optage op til 60 deltagere, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

PROGRAM

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
10.00 - 12.00 Velkomst Din idræt Fælles start Din idræt Fælles start Din idræt Fælles start Din idræt
12.00 - 13.00 Frokost
13.00 - 14.30 Svømmehal Bowling Svømmehal Opvisning, kampe og afslutning
14.30 Farvel og tak for i dag.

Endeligt program sendes til de tilmeldte.

PRIS
Prisen er kr. 500,- pr. deltager og inkluderer sportsskolepakken.
Betaling sker ved bankoverførsel (mulighed for EAN-opkrævning for institutioner).
Betalingsoplysninger bliver sendt på mail efter tilmelding.

FORPLEJNING
Deltagerne skal selv medbringe madpakke og drikkevarer.

ØKONOMISK STØTTE
Aabenraa Kommune og Parasport Danmark yder økonomisk støtte til Sportsskolen.

 

Vi glæder os til at se dig!