Parasport Danmark logo hvid.png

Aabenraa

Aabenraa

Idrætsforeningen Godt Gået i Aabenraa inviterer til 4 dages Sportsskole med masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade - sammen med andre børn og unge i skolealderen - alle med et handicap.

UGE 27
Mandag den 1. juli til-og-med torsdag den 4. juli 2019
Alle dage kl. 9.45-14.30

Tilmeldingsfrist inden den 1. juni 2019

Kontaktoplysninger:

Henrik Juhl
Sportsskoleleder
Telefon: 22 15 84 74
E-mail: henrikjuhl@hotmail.com

www.godtgaaet.dk

 

Læs om Sportskolen i Aabenraa før du tilmelder!

Tilmelding nederst på siden

 

 


HVEM
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med handicap eller funktionsnedsættelse.
Eksempelvis:

  • generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet.
  • fysisk funktionsnedsættelse som CP, Rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps
  • blinde eller svagsynede.

Deltagere, som har et personligt hjælperbehov, skal have sin egen hjælper med.
Eksempelvis hvis der er brug for hjælp til toiletbesøg, spisning, omklædning eller hvis deltageren har særlige udfordringer med at være sammen med andre børn/unge…

Deltagerne kan tilmeldes privat eller sammen med deres Skole, SFO eller fritidsinstitution.
Vi benytter online indskrivning. Klik på tilmeldingsknappen.
Vil du tilmelde mere end én deltager – så vælg ”Institution” i tilmeldingen…
Saml alle informationer om de deltagere, du vil indskrive.
Se spørgsmålene her (PDF).
Hver gang du er færdig med én deltager – så vælger du bare ”lav en ny tilmelding til samme institution” – og du sparer at indskrive alle kontaktinformationerne igen og igen…
Skal du indskrive flere deltagere på et senere tidspunkt – så skal du starte forfra og indskrive kontaktinformationerne igen…

Vi har god normering med ca. 6 deltagere pr. instruktør.

Det er en forudsætning for at deltage uledsaget, at deltageren kan indgå på et hold med 6 børn sammen med 1 instruktør. Vi har frivillige hjælpere på Sportsskolen, så hvis du bare har brug for lidt hjælp til fx spisning og andet, så finder vi ud af det.

Personlige hjælpere, forældre eller pædagogisk personale skal ikke betale for deltagelse.
Vi forventer, at alle møder omklædte og klar til at være med i idrætterne/aktiviteterne, hvor det giver mening.

Ring, hvis I er i tvivl.

Arrangør
Sportsskolen arrangeres af Idrætsforeningen Godt Gået i samarbejde med Parasport Danmark.

HVAD
På Sportsskolen skal du vælge én idræt, som du har lyst til at deltage i hver formiddag. Du kan vælge:

  • Fodbold - for en blandet gruppe af gående deltagere
  • Gymnastik, leg og dans – for ALLE (også kørestolsbrugere!)
  • Håndbold - for en blandet gruppe af gående deltagere
  • Fodbold - for deltagere med ADHD eller autisme

NB: Idrætterne oprettes ved minimum 6 deltagere på hver.

Hver eftermiddag arrangerer vi fælles aktiviteter, hvor du får mulighed for at prøve noget helt andet og lære nogle andre at kende.
Hver formiddag starter vi fælles alle sammen i hallen.

Program, foreløbigt:

Tid Mandag 1. juli Tirsdag 2. juli Onsdag 3. juli Torsdag 4. juli
Transport og omklædning
10.00 - 12.00 Velkomst Din idræt Fælles start Din idræt Fælles start Din idræt Fælles start Din idræt
12.00 - 13.00 Frokost: egen medbragt mad
13.00 - 14.30 Din idræt Bowling Svømmehal Opvisning / kampe og afslutning
Afslutning og hjemtransport


HVOR
Aabenraa Arena, Hjelm Allè 3, 6200 Aabenraa
UGE 27: mandag d. 1. juli til torsdag d. 4. juli 2019
Alle dage kl. 9.45 – 14.30

PRIS
Deltagerprisen er 500 kr.
-og inkluderer en smart Sportsskole T-shirt, drikkedunk, vandtæt pakkepose, medalje og diplom samt USB med billeder.

Betaling sker ved bankoverførsel.
Betalingsoplysninger sendes i mailsvar, når deltageren er tilmeldt.
Vi kan optage 60 deltagere. Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Deltagerne skal selv medbringe madpakke og drikkevarer.

Deltagerne skal selv sørge for transport til og fra Sportsskolen...

OBS!
For børn og unge, der er tilmeldt Fjordskolens Fritidsordning i de dage, vil der blive arrangeret kørsel til og fra Fritidsordningen. Sæt X i tilmeldingen.

Økonomisk støtte
Aabenraa kommune og Parasport Danmark yder økonomisk støtte til Sportsskolen.

Fotografering til offentliggørelse
Vi vil gerne fotografere deltagerne på Sportsskolen – og måske også optage små filmbider. 
Vi vil bruge billeder og film i foreningsregi og i Parasport Danmark – til foldere, invitationer og omtaler af idrætsaktiviteter for børn og unge på hjemmesiden og på Facebook.

Som følge af Persondatalovgivningen, GDPR skal vi indhente samtykke for fotografering og brug af billeder – dette sker i forbindelse med tilmeldingen. Det har stor betydning for os, at I vil give os lov til at bruge billeder af Jeres barn.

På forhånd tusind tak.

Vi inviterer også pressen og håber på besøg med god omtale i medierne lokalt... 

 

Vi glæder os til at se dig!