Parasport Danmark logo hvid.png

Sommeraktivitetspuljen

Søg støtte til idrætsforeningens sommeraktiviteter for børn og unge med handicap eller særlige behov.

Sommeraktivitetspuljen
Sommerferieaktiviteter i Parasport Danmark for børn og unge med handicap eller særlige behov. Foto: Sarah Nørgaard

Parasport Danmarks medlemsforeninger, der ønsker at lave idrætsaktiviteter i skolernes sommerferie for børn og unge med handicap eller særlige behov, kan søge støtte gennem Parasport Danmarks sommeraktivitetspulje. Foreningerne bestemmer selv, hvad sommeraktiviteterne skal indebære.

Der er årligt et begrænset beløb i sommeraktivitetspuljen. Ansøgninger, der modtages inden den 5. marts 2023, bliver prioriteret, og disse ansøgninger vil blive besvaret senest den 10. marts. Efterfølgende ansøgninger vil blive besvaret inden for 14 dage. Puljen lukker, når pengene er opbrugt eller senest den 15. juni 2023.

Gennem sommeraktivitetspuljen er der mulighed for følgende støtte:

 • Et økonomiske støttebeløb (2.000 kr. for første aktivitetsdag, og 1.500 kr. for efterfølgende dage i max. fem dage)
 • Mulighed for deltagertilmelding via Parasport Danmarks tilmeldingssystem
 • Adgang til relevante skabeloner (flyer, pressemeddelelse osv.)
 • T-shirts til instruktører og evt. deltagere (afhænger af aktiviteten)
 • Mulighed for sparring hos Parasport Danmarks sommeraktivitetskoordinator
 • Synlighed på Parasport Danmarks hjemmeside

Generelle forpligtelser
Det er en forudsætning, at sommeraktiviteten er for børn og unge med handicap eller særlige behov, og at den ansøgende forening er eller bliver medlem af Parasport Danmark (gratis medlemskab det første kalenderår og herefter 600 kr. pr. år).

Ved ansøgning forpligter foreningen sig til at anvende det eventuelt efterfølgende tildelte beløb til den beskrevne sommeraktivitet samt til at dokumentere afvikling af aktiviteten med tekst og foto, som sendes til Parasport Danmarks sommeraktivitetskoordinator.

Ved godkendelse af ansøgning vil ansøger modtage et link til en formular, der skal udfyldes med oplysninger. Hvis der er spørgsmål til ansøgningsprocessen eller sommeraktivitetspuljen, skal henvendelser ske til Henrik Rye Rasmusen. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Kontakt
Idrætskonsulent Henrik Rye Rasmussen
Tlf.: 24 45 96 48
hrr@parasport.dk

OVERVEJELSER FORUD FOR ANSØGNING

 • Hvem er sommeraktiviteten for? Aldersgruppe, målgruppe, antal deltagere
 • Hvornår og hvor længe skal sommeraktiviteten være? Antal dage, og hvilke dage
 • Hvor skal aktiviteten foregå?
 • Hvem skal stå for det?
 • Hvad skal indholdet være?
 • Hvad skal det koste at deltage?
 • Hvem kan I samarbejde med lokalt?
 • Hvor finder I deltagere, og hvordan skal de tilmelde sig?

EKSEMPLER PÅ SOMMERAKTIVITETER

 • En fodboldklub afholder en fodboldskole for alle deres medlemmer i en uge i sommerferien, og to af dagene inviterer de deres hold for børn med handicap eller særlige behov.
 • Tre foreninger, der alle har idrætstilbud for børn og unge med handicap eller særlige behov, går sammen om at afholde sommeraktiviteter for disse børn i lokalområdet. Sommeraktiviteterne varer over tre dage, og deltagerne afprøver forskellige idrætter.
 • En gymnastikforening ønsker at oprette et gymnastikhold for børn og unge med handicap eller særlige behov. Som en opstart til det nye hold, inviterer de til kom og prøv-arrangement én dag i sommerferien.
 • En forening afholder en sommercamp med fokus på idræt og socialt fællesskab over en weekend for deltagere fra hele landet.