Parasport Danmark logo hvid.png

Puljens aktiviteter 2023

Følgende idrætsaktiviteter afvikles i sommeren 2023 med støtte fra Parasport Danmarks sommeraktivitetspulje.

Puljens aktiviteter 2023
Sommerferieaktiviteter i Parasport Danmark for børn og unge med handicap eller særlige behov. Foto: Sarah Nørgaard

AABENRAA
UGE 26

Fodbold for børn med ADHD/autisme samt gymnastik, leg og boldspil

Arrangør: Parasport Aabenraa
Sted: Hjelmalle 3, Aabenraa, Aabenraa arena.
Deltagere: Gående børn og unge med et psykisk/fysisk handicap eller særlige behov, 6-17 år
Tidspunkt:  Uge 26, 26.-29. juni, kl. 10.00-14.00
Tilmeldingsfrist: 12. juni 2023
Deltagergebyr: 500 kr. 

Kontakt
Henrik Juhl
henrikjuhl@hotmail.com
tlf. 23 36 84 74

AARHUS
UGE 27

Boldspil, badminton, dans, basket, håndbold, el-hockey og svømning

Arrangør: Parasport Aarhus
Sted: Janesvej 2, 8220 Brabrand
Deltagere: Børn og unge i alderen 6-17 år med handicap eller særlige behov (fx fysisk handicap, udviklingshandicap, synshandicap, autisme eller ADHD)
Tidspunkt: Uge 27, 4.-7. juli, kl. 09.30-14.00
Tilmeldingsfrist: 14. juni 2023
Deltagergebyr: 500 kr. (gratis tilmelding for de første 25 bosiddende i Aarhus Kommune).

Kontakt
Stine Bilde Jensen, stinebilde@live.dk,
tlf. 60 64 46 17
Emma Bastholm, emmabs1@hotmail.com
tlf. 60 18 30 25

HOLSTEBRO
UGE 27

Gymnastik, håndbold og atletik (herunder Frame Running)

Arrangør: Holstebro håndbold, Athletikklubben Holstebro og Vestjysk Gymnastik Forening 89
Sted: Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, 7500 Holstebro
Deltagere: Børn og unge med fysisk- og udviklingshandicap eller særlige behov i alderen 6-17 år.
Tidspunkt:  Uge 27, 3.-5. juli, kl. 08.00-16.00
Tilmelding: Offentliggøres her snarest
Tilmeldingsfrist: 5. juni 2023
Deltagergebyr: 725 kr. (inkl. forplejning) 

Kontakt
Mikael Aaes Lykke
mikaellykke@live.dk
tlf. 31 72 20 82

Kontakt
Idrætskonsulent Henrik Rye Rasmussen
Tlf.: 24 45 96 48
hrr@parasport.dk