Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Karl Vilhelm Nielsen fylder 70 år

19. oktober 2014

Af DHIF

Formanden for Dansk Handicap Idræts-Forbund siden 1980 fylder 19. oktober 70 år. Lær Karl Vilhelm Nielsen bedre at kende i dette portræt.

 

Født i Terndrup – opvokset i Aalborg, hvor en enlig mor tog sig af 4 børn, som alle fik en uddannelse – også Karl Vilhelm, som fik polio kun nogle få måneder gammel.

Som han selv vil sige det, så har han om nogle få måneder 70-års jubilæum med polio.

 

Fik realeksamen fra Vejgaard Østre Skole i 1962 – studentereksamen fra Aalborghus Statsgymnasium i 1965 og juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet i 1974.

 

Handicap, idræt, jura, politik og foreninger har været hans engagement gennem årene.

Han engagerer sig, der hvor han er.

 

Erhvervskarrieren begyndte med at undervise 1. års studerende på jurastudiet, derfra videre til Københavns Kommune i 1975, hvor han i 1980 avancerede til vicekontorchef i social- og sundhedsforvaltningen og blev derfra i 1985 hentet til et direktørjob hos Landsforeningen for Polio- Trafik- og Ulykkesskadede (PTU).

 

I 1993 forlod han direktørstolen hos PTU, men forsatte som frivillig – som kredsformand i PTU-Københavns Omegn og senest fra 2013 i PTU-Nordsjælland.

 

Han har svært ved at slippe det, som har optaget ham – bl.a. arbejdede han i Københavns kommune med institutioner for børn. Da han forlod kommunen, blev han formand i bestyrelsen for Glostrup Observations- og Behandlingshjem, hvilket også indebar en plads i hovedbestyrelsen for børnehjemsforeningen ”Barnets Hus”, som er etableret i 1920 efter en idé fra legendariske Peter Sabro. KV er fortsat medlem af repræsentantskabet for Barnets Hus.

 

Sideløbende med erhvervskarrieren var han med til i 1971 at etablere og udvikle Dansk Handicap Idræts-Forbund, hvor han kom i bestyrelsen i 1974, blev næstformand i 1976 og formand i 1980 – en plads han fortsat udfylder.

 

I 1993 blev han konsulent og chef for administrationen i Danmarks Psoriasis Forening – et helt nyt og fremmed område, som stadig har hans fokus.

 

Han mener selv, at idrætsinteressen kom, da han i begyndelsen af 1953 – gennem hegnet - så en fodboldkamp på Randers Stadion mellem Randers Freja og Juventus (med danske spillere).

 

Interessen greb ham – allerede som 14-årig havde han i Vejgaard (Aalborg) sit eget fodboldhold

B-57 (gadefodbold), som i flere år var ubesejret, fordi han ”hentede” spillere fra hele bydelen – flere blev senere divisionsspillere og en enkelt kom på landsholdet.

 

På gymnasiet etablerede eleverne en basketball-klub og Karl Vilhelm blev formand – uden at kende meget til basketball. Han nævner også med stolthed, at ”hans” gymnasieklasse blev fodboldmester og skakmester 3 år i træk og det er sikkert aldrig gentaget.

 

Han var p.gr.a. sin polio aldrig med på banen, men havde stor fokus på det organisatoriske.

 

Da han i 1965 kom til Aarhus for at læse jura på Universitetet, kom han tæt på et idrætsmiljø for personer med handicap – og derfra gik det stærkt. Både med sin idræt, og også med at oprette en klub, Lavia Aarhus, som fortsat består.

 

Han huskes bl.a. for at være den, som fik indført kørestolsbasketball i Danmark og fik et landshold op at stå. Til de første træningslejre lånte han – efter et brev til daværende borgmester Ove E. Dalsgaard i Ballerup – en gymnastiksal i en uge i skolesommerferien og de jyske spillere sov på gulvet hjemme hos ham og Mette i Skovlunde.

 

Han har deltaget i Paralympiske Lege 1976, 1980 og 1984 – spillet 60 kampe på landsholdet i kørestolsbasketball, 10 kampe på landsholdet i kørestolsrugby og vundet bronze i bordtennis for hold.

 

Og så var han den første dansker, som gennemførte et maratonløb i kørestol – Copenhagen Marathon 1980. Som han selv udtrykker det ”jeg meldte mig til, stillede op og gennemførte – selvfølgelig blev jeg træt”.

 

For 10-12 år siden var han med til at etablere en klub for Kørestolsrugby, Copenhagen Ball Crackers” – en klub som har base i Ballerup og hvor han lejlighedsvis dukker op og ”leger med drengene”.

 

I 1995 var han med til at etablere Handicapidrættens Videnscenter i Roskilde, hvor han var formand for bestyrelsen fra starten og frem til 2002. Han ser med stor glæde, at Videnscenteret fortsat består og arbejder med at indsamle og bearbejde viden om tilpasset idræt og job samt for, at personer med et handicap får mulighed for et aktivt liv med job, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg.

 

Fra 1990 – 2000 var han næstformand i De Samvirkende Invalideorganisationer DSI – nu Danske Handicaporganisationer (DH) – hvor han bl.a. var tovholder på at gennemføre en fusion med Bolig, Motor- og Hjælpemiddeludvalget. Fusionen gav god økonomi til både medlemsforeninger via besparelser og til DSI/DH via nye indtægter. Men alligevel en sej proces.

 

Fra 2005-2009 var han medlem af International Paralympic Committee – handicapidrættens pendant til Den Olympiske Komité. Missede at blive genvalgt med én stemme i 2009.

 

Samme år (2009) blev han igen valgt til vicepræsident for International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS) – en post han forsat bestrider. Han var fra 1984- 96 og igen fra 2002-03 vicepræsident i International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation (forløber for IWAS).

 

Sideløbende med sin egen position på den internationale idrætspolitiske arena bruger han tid og energi på at yngre kollegaer fra DHIF’s bestyrelse bliver ”placeret” på betydningsfulde poster – både nationalt og internationalt. En indsats som synes at bære frugt. Senest har man i de internationale korridorer hørt begrebet ”den danske mafia indenfor handicapidrætten”.

 

I disse år satser han på, at idrættens hovedorganisationer skal tage et medansvar overfor udvikling af handicapidrætten – både i bredden og på eliteplan. Han gik efter en gevinst via den nye Udlodningslov (Tips/lotto midlerne), men det lykkedes ikke i første runde. Han anses for at være en vedholdende idrætspolitisk lobbyist – også på Chr.borg.

Danmarks Psoriasis Forening er midt i en organisatorisk strukturomlægning – en ændring som berører det lokale kredsarbejde og ledelsesniveauet. Det kræver energi. Foreningens profilering rent sundhedspolitisk skal også styrkes og der er man godt på vej via møde med sundhedsministeren.

 

I en fortrolig stund kan man høre ham antyde, at han har planer til en skitse til et generationsskift både i Dansk Handicap Idræts-Forbund og Danmarks Psoriasis Forening. Men at få ham til at sætte datoer på et vist nok umuligt. Der er forsat en del, der bør realiseres i begge organisationer. 

 

I perioden 2005 – 2013 var han medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup (valgt for Venstre) – i første periode som suppleant i en kort periode og derefter som fuldgyldigt medlem. Sideløbende var han formand for Handicap Rådet i Ballerup. Tidligere fra 1998 – 2000 formand for bestyrelsen på sine børns skole, Rosenlundskolen.

 

Efter at have boet i Skovlunde med sin hustru, Mette i mere end 30 år flyttede familien i 2013 fra Skovlunde til Hornbæk ved Helsingør i deres ny- og udbyggede sommerhus, hvor familien med børn og 6 børnebørn ofte samles – senest med at plukke 400 kg æbler og omsætte dem til æblemost til fordel for hele flokken (3 børn og 6 børnebørn).

 

Fra sin nye bopæl forsøger han at engagere sig i det lokale – og det er indtil videre blevet til en plads som suppleant i Handicap Rådet i Helsingør og en bestyrelsesplads i grundejerforeningen ”Birkedammen”, hvor han nu bor. Han har også vist sig i den lokale forening for Venstre.

 

Der er også blevet tid til at være formand i foreningen for ”Servicehunde Til Handicappede” siden 1998 – en interesse som udsprang af, at han selv fik en servicehund til at hjælpe med at bære tasken på arbejde og samle tabte ting op fra gulvet.

 

At en servicehund er anerkendt som et hjælpemiddel iht. Serviceloven skyldes bl.a., at han egenhændigt kørte en sag helt til tops hos den Social Ankestyrelse og fået medhold.

 

Uden nogen sammenhæng hermed har han været lægdommer i Den Sociale Ankestyrelse i fra 2005-2014.

 

Et medlemskab af Rotary har der også været tid til – siden 1984 medlem i Sønderbro Rotary Klub på Amager og præsident i klubben fra 1988-89.

 

Også medlem af bestyrelser i virksomhederne, Center for Handicapidræt i Ranum (formand fra 1985-92), Hou Søsportscenter v. Odder og Handi Life Sport i Skibby.

 

Han har modtaget flere æresbeviser for sit engagement – Sundhedsprisen i 1989, Danmarks Idrætsforbunds hæderstegn i 1994, Nordisk Handicap Idræts Forbunds æresemblem i 2002 og Dannebrogsordenen i 2005 overrakt personligt af Prinsesse Benedikte, som er Dansk Handicap Idræts-Forbunds protektor.  

 

Dansk Handicap Idræts-Forbund og Danmarks Psoriasis Forening afholder fødselsdagsreception for Karl Vilhelm Nielsen torsdag den 23. oktober 2014 kl. 14.00 – 16.00 i Idrættens Hus i Brøndby.


Tilbage til Nyheder
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster