Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Special Olympics

Special Olympics LogoSpecial Olympics er en verdensomspændende organisation, som organiserer og udvikler idræt for mennesker med udviklingshandicap og via idrætten arbejder med sundhedsprogrammer, gruppens selvstændighed og selvværd samt det øvrige samfunds indstilling til mennesker med udviklingshandicap.

 

Organisationen blev stiftet af Kennedy familien i 1968. I dag har Special Olympics organisationer i over 170 lande, og mere end 4 mio. mennesker med udviklingshandicap deltager i Special Olympics’ aktiviteter. 

 

Special Olympics Danmark 

Parasport Danmark har siden 1985 repræsenteret Special Olympics i Danmark og fra 2001 arbejdet målrettet på at udvikle idræt for mennesker med udviklingshandicap ved brug af Special Olympics koncepter. Vi bruger primært Special Olympics til at udvikle stævnetilbud nationalt og give mennesker med udviklingshandicap mulighed for at deltage i idrætsstævner i udlandet.

 

Special Olympics National Board i Danmark udgøres af Parasport Danmark’s bestyrelse suppleret med en aktiv repræsentant og en pårørende repræsentant. National Board træffer overordnede beslutninger ift. Special Olympics området, mens forbundets breddeudvalg har ansvaret for den idrætslige udvikling. Den daglige drift varetages af forbundets breddestab.

 

Der arbejdes i Danmark med Special Olympics principper i følgende idrætter: Atletik, badminton, boccia, bordtennis, bowling, cykling, fodbold, golf, gymnastik, hockey/floorball, håndbold, ridning og svømning.

 Atletik

Hvem kan deltage?

Special Olympics henvender sig til mennesker med et udviklingshandicap. I praksis defineres mennesker med et udviklingshandicap, som mennesker, der i hverdagen (skole, arbejde, familie, boligsituation) er afhængige af særlige pædagogiske støtteforanstaltninger.

Det er værd at bemærke, at denne definition adskiller sig fra den man bruger i Paralympisk sammenhæng, hvor der er mere specifikke krav ift. bl.a. intelligenskvotient.
 

Special Olympics Danmark Hjemmeside

Special Olympics Logo

Genveje

Special Olympics Danmark - Facebook

Ny i Parasport

Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster