Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt

 

 

Den gode oplevelse - i et fællesskab med andre

Puljen ”Den gode oplevelse - i et fællesskab med andre” er en fælles pulje for personlige legater, som er oprettet af Vanførefonden, Bevica Legater og Bevica Fonden. I puljens regi arrangerer Parasport Danmark en uges sportslejr i udlandet én gang om året. Turen følges op af hjælp til at gøre idræt til en del af hverdagen.

 

Bliv inspireret til at dyrke sport

Formålet er at give mennesker, der ikke er idrætsaktive og som er udfordrede af deres bevægelseshandicap og økonomi, mulighed for gode oplevelser i et fællesskab med andre.

 

Parasport Danmark står for rekruttering af deltagere, praktisk planlægning og gennemførelse af en sportslejr for 15- 20 personer. Under opholdet introduceres deltagerne til et bredt udvalg af idrætstilbud, der skal medvirke til, at de efter hjemkomsten til Danmark involverer sig i foreningsidræt.

 

Sportslejren forventes afholdt i efteråret 2019.

 

Rekruttering af deltagere

Kriterier, der vil indgå i udvælgelsen af deltagere:

  • Bevægelseshandicap – nyskadede tilgodeses med udvalgte pladser
  • Ikke idrætsaktiv
  • Økonomisk udfordret
  • Aldersgruppe - minimum 18 år

I udvælgelsesfasen vil Parasport Danmark samarbejde med forskellige handicaporganisationer.

 

Mere konkret information omkring rekruttering følger på Parasport Danmarks hjemmeside.

 

Kontakt

Vil du vide mere, er du meget velkommen at kontakte Parasport Danmark.

 

Anni Vestergaard Horsted

Projektmedarbejder

Mobil: 51 59 72 88

ave@parasport.dk

 

Torben Hahn Nygaard

Projektmedarbejder

Mobil: 24 91 44 85

thn@parasport.dk

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster