Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Parasport Danmarks sportsskoler vender tilbage i 2018

Sportsskoler logo

 

15. marts vil der ligge information klar om dette års sportsskoler.

 

I år afholder Parasport Danmark 13 sportsskoler fordelt i hele Danmark i løbet af skolernes sommerferie.

 

Sportsskolerne er for piger og drenge i alderen ca. 6-17 år med en funktionsnedsættelse. Det er eksempelvis:

  • Diagnoser indenfor ADHD- og autismeområdet, hjerneskader, generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning
  • Fysiske funktionsnedsættelser som eksempelvis CP, rygmarvsbrok, muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps
  • Blinde eller svagsynede

 

Se udvalgte billeder fra tidligere sportsskoler her.

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Støt Skrab Vind 2017

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster