Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt
 

Holdinklusion

 

Holdinklusion - Superleder 

 

Superledermodellen for holdinklusion tager udgangspunkt i et samarbejde mellem idrætsforening og specialskole. Målet er at oprette et nyt fritidstilbud i idrætsforeningen, hvor træningen tilpasses skolens elevgruppe.

 

Målgruppen for holdinklusion er således børn og unge fra 0. – 10. klasse, som går i specialskole eller specialklasse. Primært børn og unge med udviklingshandicap og/eller større fysiske funktionsnedsættelser.

 

 

GRUNDMODEL

Superleder - Holdinklusion tager udgangspunkt i grundmodellen herunder. I praksis tilpasses modellen den lokale kontekst i dialog mellem skole, forening, forældre og Parasport Danmark.

 

Gennem tre trin understøttes inklusionen i idrætsforeningen, så det bliver en god og tryg start for både udøvere, forældre og forening.

 

 

Holdinklusionsmodel - Superleder

Trin 1:

Parasport Danmark hjælper skole og forening med at finde sammen og i fællesskab lægge en plan for det nye fritidstilbud i foreningen.  

 

Foreningen rekrutterer træner(e) og udpeger en superleder. Da der er tale om to forskellige roller og opgaver i projektet, er superleder og træner som udgangspunkt ikke den samme person.

 

Forældreopbakningen er af afgørende betydning for børnenes deltagelse i idrætten. De inviteres derfor til et fælles opstartsmøde med foreningen, skolen og Parasport Danmark. Mødet afholdes i forbindelse med en af de første træninger.  

 

 

Trin 2:

Den ugentlige træning starter op og personale fra skolen er med under træningen.  Foreningens træner står for træningen, imens skolens personale støtter op om de deltagende børn. Målet er at børnene føler sig trygge fra start og give trænerne mulighed for at sparre med personalet, der kender børnene.

 

Superlederen følger holdet tæt med træningsbesøg og løbende dialog med forældre, træner og skolens personale. Superlederen er opmærksom på eventuelle udfordringer og klar til at rydde dem af vejen, hvis de opstår. Superlederen tager ligeledes initiativ til at inkludere holdet i foreningens øvrige aktiviteter.

 

Parasport Danmark følger forløbet ved kontakt til superlederen.

 

 

Trin 3:

Skolens personale trækker sig ud af træningen, som fortsætter i foreningen med forældrenes opbakning. Det forventes fortsat, at skolen bakker op om idrætstilbuddet ved at støtte og motivere elever og forældre til fortsat deltagelse.

Superlederen tilser, at holdet fortsat fungerer og tager sig af eventuelle udfordringer, som kan have betydning for, hvorvidt holdet også på lang sigt kan fortsætte. Der kan f.eks. være opgaver omkring koordinering af transport og ansøgning om nødvendig kommunal støtte

 

Superlederen og Parasport Danmark arrangerer et fælles møde mellem forening og skole, hvor der laves aftaler for fremtiden.

  

 

SUPERLEDER

Superlederen er en ekstra ressourceperson, som udpeges i foreningen. Superlederen tager initiativ til inkluderende aktiviteter og sørger for at rydde eventuelle forhindringer af vejen. På den måde kan træneren koncentrere sig om den gode træning, forældrene kan fokusere på at være forældre og børnene har ro til at have det sjovt, blive en del af fællesskabet og prøve kræfter med idrætten.

 

Superlederen er en nøglefigur der eksempelvis…

  • Er i dialog med forældrene og skolen
  • Sparrer med Parasport Danmark 
  • Arrangerer fællesspisning og andre sociale aktiviteter
  • Tilmelder holdet stævner og arrangementer
  • Planlægger opstarts- og afslutningsmøder
  • Koordinerer fælleskørsel efter behov
  • Synliggør holdet på foreningens hjemmeside

 

VIL DIN SKOLE/FORENING VÆRE MED?

Ring til os eller send os en mail. Vi glæder os til at høre fra jer.

 

Stine Sloth Jensen

Projektleder - Vikar

ssj@parasport.dk

61 18 57 03

Torben Hahn Nygaard
Projektmedarbejder
thn@parasport.dk
24 91 44 40

Jonas Larsen, Projektmedarbejder jol@parasport.dk
61 26 44 40

 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasportens Dag 2018

Støt Skrab Vind 2018

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster