Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt

Foto

 

Deltag i debatten om idrætternes organisering

Opdateret d. 18-05-2018

Organiseringen af Parasport Danmarks idrætter skal være mere tidssvarende og effektiv. En skitse til et nyt 'Regulativ for idrætsudvalg' er derfor til debat på to kommende dialogmøder i Vejle og Brøndby. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 22. maj.

 

Parasportens samarbejde med almenidrætten og øvrige specialforbund intensiveres i disse år, og næsten alle nye klubber i Parasport Danmark er almene idrætsforeninger. Samtidig har en række af vores idrætsudvalg udfordringer ift. valg af udvalgsmedlemmer og løsning af opgaver og dertil kommer, at mange idrætsudvalg oplever en uklar kontakt til resten af Parasport Danmark.

 

Derfor har bestyrelsen i samarbejde med bredde- og eliteudvalg besluttet at igangsætte en dialog med idrætsudvalg og andre relevante personer. Denne dialog skal føre til, at organiseringen af idrætterne i Parasport Danmark bedre imødekommer ovenstående udfordringer.

 

Du kan deltage i dialogen og dermed få indflydelse her:

Debatmøde i Vejle den 6. juni kl. 18 – 21 DGI-Huset, Willy Sørensens Plads 5

Debatmøde i Brøndby den 7. juni kl. 18 – 21 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20

 

Tilmelding til møderne senest den 22. maj via dette link: https://form.jotformeu.com/mfh/dialogmoede2018

 

Du kan også deltage i debatten på Facebook på siden Idrætterne i Parasport Danmark. For at få adgang til at kommentere, skal man have medlemskab af siden.

 

På Frivillighedsforsamlingen den 31. august – 1. september i Vejen vil debatten bliver opsummeret og konklusionerne vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelsen.

 

Som udgangspunkt for debatten har et udvalg under bestyrelsen lavet en skitse til et ”Regulativ for idrætsudvalg”, som du kan se herunder. Så læs det gerne igennem og kom med dine synspunkter på Facebook og til dialogmøderne.

 

------------------

 

Forslag til skitse til 'Regulativ for idrætsudvalg'

 

Idrætter i Parasport Danmark er som udgangspunkt organiseret i idrætsudvalg.

 

Idrætsudvalg

For at en idræt får ”idrætsudvalgsstatus” skal min. 20 idrætsudøvere fordelt på min. 5 foreninger og have deltaget i Parasport Danmarks idrætsaktiviteter. Dette skal dokumenteres ved stævneresultater eller lign. og ligeledes afspejles i CFR (Central ForeningsRegister).

 

Desuden kan bestyrelsen tildele idrætter ”idrætsudvalgsstatus”, hvis der foreligger en partnerskabsaftale for idrætten med et DIF-specialforbund eller lign.

 

Bestyrelsen (alternativt repræsentantskabet) beslutter hvert andet år, hvilke idrætter, der skal have idrætsudvalgsstatus. Bestyrelsen udpeger 1-3 medlemmer heraf en formand/idrætsansvarlig efter forslag fra foreninger med den pågældende idræt.

 

Idrætsudvalget kan udpege andre til at indgå i udvalget – f.eks. til at løse specifikke opgaver.

 

Idrætsudvalgets formand/medlemmer kan tilbydes en honorering i form af skattefri godtgørelser (pt. op til kr. 5.700 årligt) – honoreringen fastsættes af bestyrelsen under hensyn til idrættens udbredelse og størrelse samt opgaverne i udvalget.

 

Der afholdes årlige dialogmøder med de foreninger, som har idrætten på programmet – møderne indkaldes af idrætsudvalgets formand.

 

Alle idrætsudvalg får tildelt en kontaktperson (ansat), som skal være udvalgets primære ”indgang” til Parasport Danmarks administration.

 

Små idrætter

Idrætskoordinator

Til idrætter, som ikke modsvarer krav til at få ”idrætsudvalgsstatus” og som primært er organiseret i Parasport Danmark, udpeges en idrætskoordinator af bestyrelsen efter indstilling fra de foreninger, som udbyder den pågældende idræt.

 

Idrætskontaktperson

Til idrætter, som ikke modsvarer krav til at få ”idrætsudvalgsstatus” og som primært er organiseret i et DIF-specialforbund eller i en anden organisation, kan bestyrelsen udpege at en idrætskontaktperson. Denne kan være en ansat.

 

Parasport Danmark, april 2018.


Seneste Nyheder

Tilmeldingen er ÅBEN til Special Olympics Skolefodboldturneringen 2019
Tilmelding til Sportsskolerne er i fuld gang!
Få overblikket: Danskere i konkurrence ved Special Olympics World Games
Special Olympics World Games skudt i gang i Abu Dhabi
De danske pararyttere er klar til årets første internationale stævne
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Sportsskoler 2019 - Genveje

Parasport Webshop

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster