Tilgængelighed  |  RSS | Print side |

Forside | Idrætter | Klubber | Aktiviteter | Børn & Unge | Kalender | Sponsor | Parasport Danmark | Kontakt

Foto

 

Slidte specialskolebørn dropper idrætten

Opdateret d. 27-06-2016

Mindre end to år efter, at skolereformen trådte i kraft, viser en ny undersøgelse, at den har haft negative konsekvenser for de børn og unge med handicap, der gerne vil dyrke idræt. Over 40 procent af klubberne i undersøgelsen har oplevet, at børn og unge opgiver at dyrke sport som følge af reformen.


Undersøgelsen er lavet af Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og omfatter 41 klubber, der tilbyder idræt til børn med funktionsnedsættelser – som eksempelvis ADHD, udviklingshæmning og cerebral parese (spasticitet). Den konkluderer blandt andet, at børnene – i kraft af en længere skoledag – er trætte og mangler energi til at dyrke sport i fritiden og derfor er stoppet.

 

– Det er rigtig ærgerligt, at skolereformen særligt er gået ud over idrætsdeltagelsen hos de svage elever. Vi vil gerne opfordre beslutningstagere og skoler til at gøre deres for at sikre, at alle, også børn og unge med handicap, har gode muligheder for at dyrke idræt i skoletiden og efter. Og det er noget, vi som handicapidrætsorganisation rigtig gerne vil hjælpe dem med, siger Niels Christiansen, direktør i DHIF.

 

Undersøgelsen viser blandt andet, at 54 procent af foreningerne i høj grad eller nogen grad har oplevet, at børnenes hverdag er blevet presset efter skolereformen.

 

Rammer de svage børn særlig hårdt

Undersøgelsen tyder desuden på, at skolereformen har haft større konsekvenser for idrætsdeltagelsen blandt børn med funktionsnedsættelser, end den har haft for "almindelige" børn uden handicap.

 

I en tilsvarende undersøgelse, som primært omfatter ikke-handicapidrætsklubber, som DGI gennemførte i efteråret 2014, svarede 30 % af foreningerne, at idrætsdeltagelsen faldt som konsekvens af skolereformen. Til sammenligning svarer 43 % af DHIF's foreninger, at børn er meldt ud som konsekvens af reformen. Undersøgelsen viser også, at handicapidrætsklubberne har mindre samarbejde med skolerne end almen-klubberne.

 

Børn med funktionsnedsættelser har oftere længere til idræt end deres kammerater uden handicap, fordi de har brug for specialiserede tilbud. De har ofte også sværere ved at koncentrere sig og bliver hurtigere trætte, qua deres handicap. Derfor påvirker den længere skoledag efter skolereformen dem mere end andre børn.

 

– Jeg oplever, at "mine" drenge er mere trætte end de "almindelige" børn uden handicap. Det kan være svært at forberede fodboldtræningen hjemmefra, for man ved ikke, om børnene er i godt humør eller er trætte eller bare har brug for at pjatte. Dem, der har børnene uden handicap, planlægger gerne deres program et stykke tid frem, så de har et forløb. Det kan jeg ikke på samme måde, siger træner Anne Marie Knop Johnsen fra en af de klubber, der har deltaget i undersøgelsen – Seest Boldklub, en "almenklub", der også har to fodboldhold for børn med særlige behov.

 

Se den samlede undersøgelse

Den samlede undersøgelse, "Skolereformens konsekvenser for handicapidrætten 2016", kan downloades her.

 

DGI's undersøgelse "Skolereformens undersøgelse for idrætsforeningerne" fra 2014, kan hentes her: https://www.dgi.dk/media/2548/skolereform-resultater-fra-spoergeskemaundersoegelsen.pdf
Seneste Nyheder

Dansk tredjeplads ved internationalt stævne i paravolley
Godkendt dansk start på B-VM i kørestolscurling
Job Vision støtter parasporten
Toyota øger chancen for flere danske olympiske og paralympiske medaljer
Golftruppen til World Games pudsede formen af
 

Hovedsponsorer

Jysk - Logo
Elsass - Logo
Pressalit - Logo

Paralympisk partner

Toyota - Paralympisk partner

Sponsorer

Team Parasport Virksomhedsklub

Genveje

Ny i Parasport

Parasport Webshop

Støt Skrab Vind 2018

Danmark til PL - Facebook Genvej

Special Olympics Logo

Projekt Superleder – Sammen om sport

Nyt fra IPC
Parasport Danmark - Idrættens Hus - 2605 Brøndby  |  
Kontakt Parasport Danmark
  |  Kontakt Webmaster